Prof. Jerzy Gwizdała rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

72-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów złożone z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego wybrało (17.03) nowego rektora na kadencję 2016-2020 – prof. Jerzego Gwizdałę, obecnego kanclerza uczelni. O stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów – prof. Jerzy Gwizdała, oraz prof. Grzegorz Węgrzyn, prorektor ds. nauki. Rektor-elekt wygrał wybory, zdobywając 50 głosów, natomiast drugi kandydat - prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzy- otrzymał głosów 22.

- Przede mną poważne zadania, ale chyba najważniejszym jest to, by piękne uniwersyteckie budynki wypełnić studentami – mówił rektor-elekt na konferencji prasowej, którą zorganizowano po ogłoszeniu wyników. - Pierwszym z zadań, które będę chciał zrobić, będzie wypracowanie wspólnie z senatem uczelni poprawionej wizji rozwoju Uniwersytetu oraz strategiczny plan, co jest konieczne ze względu na liczne zmiany, jakie zaszły od momentu wprowadzenia ostatniego tego typu dokumentu – zapowiedział Gwizdała. Podkreślił, że pragnie też rozwijać studia doktoranckie, umiędzynaradawiać uczelnię, wzmocnić współpracę uczelni z przedsiębiorstwami, samorządami i szkołami wyższymi. Obiecał powołanie Funduszu Inwestycyjnego Wspierania Humanistyki. - Bez humanistyki nie ma uniwersytetu, jest uczelnia specjalistyczna. Widzę konieczność naprawy humanistyki. Musimy postawić najakość.

Wśród jego priorytetów jest informatyzacja uczelni, w tym budowa zintegrowanego systemu zarządzania informatycznego uczelnią oraz rozwój informatyki, ponieważ województwo pomorskie potrzebuje ok. 4 tys. informatyków tzw. informatyki stosowanej. Rektor-elekt  zapowiedział także budowę Centrum Sportowego, w tym pełnometrażowego boiska oraz sal gimnastycznych, a być może i 25-metrowej pływalni, dzięki środkom, jakie uczelnia chce pozyskać m.in. z budżetu państwa oraz kolejnej perspektywy budżetowej UE, udogodnienia dla pracowników naukowych i studentów, m.in. przedszkola, specjalistyczną przychodnię zdrowia, wi-fi w całym kampusie.

W programie wyborczym rektor-elekt napisał m.in.: - Wieloletnia praktyka zawodowa w szkolnictwie wyższym, samorządzie terytorialnym, jednostkach sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstwach umożliwiła mi nabycie niezbędnych umiejętności pozwalających skutecznie zarządzać tak ważną i dużą jednostką, jak Uniwersytet Gdański.

W przeszłości byłem dyrektorem administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprezydentem Gdańska ds. finansów i inwestycji oraz piastowałem kierownicze stanowiska w banku komercyjnym. Obecnie pełnię funkcję kanclerza UG, z sukcesem łącząc ją z kierowaniem Katedrą Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania UG. W trakcie pracy we władzach UG systematycznie reformowałem system zarządzania Naszą Uczelnią, ukierunkowując ją na większą otwartość, współpracę z przedsiębiorstwami oraz samorządami województwa pomorskiego.
Pozyskane w tym czasie fundusze unijne oraz środki pochodzące z budżetu państwa umożliwiły mi konsekwentne wspieranie rozbudowy infrastruktury uniwersyteckiej. Dzięki przemyślanej polityce inwestycyjnej i optymalnemu wykorzystaniu środków Unii Europejskiej Nasz Uniwersytet przeżywa od kilku lat boom inwestycyjny

Prof. Jerzy Gwizdała jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu. Od początku zawodowej kariery związany jest z Uniwersytetem Gdańskim. W 1992 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 - doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. W latach 1991-1996 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, od 2008 roku zajmuje stanowisko kanclerza uczelni. Ukończył także studium menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej "Euromenedżer XXI wieku" oraz kurs państwowy i jest uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na systemach bankowych w państwach Unii Europejskiej, bankowości korporacyjnej w Polsce, finansowaniu inwestycji proekologicznych, zarządzaniu ryzykiem kredytowym i systemowym, bankowości transakcyjnej, elektronicznej oraz hipotecznej, a także finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czy inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rektor-elekt jest ekonomistą i specjalistą w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania, a także ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości. Opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów i bankowości. Żonaty, ma dwóch synów. Wolny czas poświęca rodzinie i swoim pasjom, aktywnie uprawia sport.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów