Prof. Antoni Różalski rektorem Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, obecnie prorektor  ds. studenckich i toku studiów UŁ, został nowym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego (17.03). Zdobył poparcie zdecydowanej większości liczącego 200 osób kolegium elektorskiego. W głosowaniu oddano 194 ważne głosy. 174 elektorów było za wyborem prof. Antoniego Różalskiego na siedemnastego Uniwersytetu Łódzkiego. Był jedynym kandydatem do rektorskiego fotela.

Rektor-elekt ma 64 lata. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytet Łódzkiego w zakresie mikrobiologii. Jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. W UŁ pracuje od 1976 r. W 1984 r. uzyskał tytuł doktora biologii na UŁ.  W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1996 r. tytuł naukowy profesora. Od 1997 r. kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego w UŁ. Od 2010 jest kuratorem w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. Obecnie pełni obowiązki dwóch prorektorów, od 2008 r. prorektora ds. nauki, a od 2014 r. także prorektora do spraw studenckich. Jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

W najbliższym czasie rektor - elekt będzie kompletował skład kolegium rektorskiego. Kandydatami prof. Antoniego Różalskiego na prorektorów UŁ są: prof. Elżbieta Żądzińska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) jako prorektor ds. nauki, prof. Paweł Starosta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) jako prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej, prof. Sławomir Cieślak (Wydział Prawa i Administracji) jako prorektor ds. kształcenia, prof. Grzegorz Urbanek (Wydział Zarządzania) jako prorektor ds. ekonomicznych i prof. Tomasz Cieślak (Wydział Filologiczny) jako prorektor ds. studenckich. Wybory nowych prorektorów odbędą się 8 kwietnia

Rektor-elekt przedstawił główne cele działania: kontynuowanie działań sprzyjających rozwojowi Łodzi akademickiej, pogłębienie współpracy z uczelniami i samorządami oraz umacnianie pozycji humanistyki. Podczas spotkania z mediami podkreślił, że jego głównym celem będzie dążenie do utrwalenia wysokiej pozycji uczelni i do podnoszenia jej rangi międzynarodowej.

- Bardzo zależy mi na pogłębianiu więzi z otoczeniem, nie tylko gospodarczym czy biznesowym, ale także społecznym i kulturowym, bo uniwersytet to nie tylko badania naukowe, ale także tworzenie atmosfery, służenie pomocą administracji samorządowej w przygotowaniu analiz, ekspertyz, współorganizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych - zaznaczył prof. Różalski.

Nowy rektor UŁ zapowiedział, że ma zamiar sfinalizować proces decentralizacji UŁ, która prowadzona była od dwóch kadencji. Obecnie prawie wszystkie wydziały UŁ uzyskały samodzielność finansową. Zadeklarował, że nowe władze UŁ będą rozwijać uczelnię w kierunku naukowo-dydaktycznym, a w przyszłości - badawczym, co ma doprowadzić do lepszego wykorzystania potencjału naukowego.

Prof. Różalski podkreślił znaczenie humanistyki, która odgrywa ważną rolę w misji Uniwersytetu. Zadeklarował, że będzie promował te kierunki, aby uniknąć obaw, że przy niżu demograficznym może dojść do zmniejszenia liczby studentów na niektórych kierunkach. - W sytuacji drastycznej moim zadaniem będzie zachować kadrę naukową, aby przetrwać trudny okres przejściowy - mówił Różalski.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów