Prof. Tamara Zacharuk rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dr hab. Tamara Zacharuk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ponownie została (16.03) rektorem UPH zdecydowaną większością 113 ze 151 oddanych głosów. Była jedyną kandydatką. W swoim wystąpieniu tuż po wyborze prof. Zacharuk wyraziła dalszą wolę rozwijania uczelni, podejmowania nowych wyzwań i chęć stworzenia takich warunków pracownikom i przyszłym studentom, by uniwersytet był tzw. pierwszym wyborem dla wszystkich młodych ludzi w naszym regionie, chcącym zdobyć wyższe wykształcenie.

Rektor Tamara Zacharuk jest siedlczanką, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. W 1984 uzyskała na siedleckiej WSRP magisterium z pedagogiki. Doktoryzowała  się w 1991 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Habilitację uzyskała w roku 2007 w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku na Słowacji. Od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym. W latach 2008 - 2012 pełniła funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju siedleckiej uczelni a w 2012 r. została rektorem UPH.
Z uczelnią, jako pracownik naukowy, związana  od 1984 roku. Jest specjalistką w dziedzinie tzw. pedagogiki włączającej. W 2013 roku została laureatką Aleksandrii, nagrody Prezydenta Miasta Siedlce, który docenił jej trud w dostosowywanie kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy i wkład we współpracę uczelni z przedsiębiorcami regionu siedleckiego. Jednym z osiągnięć prof. Zacharuk było utworzenie w Siedlcach "Uniwersytetu Dziecięcego".

Podobnie jak w wyborach czety lata temu, jest pierwszą kobietą wśród nowo wybranych rektorów publicznych uczelni.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów