Ks. prof. Stanisław Dziekoński ponownie Rektorem UKSW

Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został wybrany 18 marca br. na drugą kadencję 2016-2020. Otrzymał 83 głosy elektorskie na 95.

Celem kadencji 2016-2020, w przedstawionym przez ks. prof. Dziekońskiego programie, jestprzede wszystkim utrzymanie bezprzymiotnikowego charakteru Uniwersytetu poprzez uzyskanie nowych uprawnień do doktoryzowania z chemii, biologii, ochrony środowiska oraz nauk medycznych. Planowane jest także uruchomienie nowych kierunków studiów, związanych ze współczesnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi (np. studiów „człowiek w cyberprzestrzeni”) oraz programów w j. angielskim dla studentów z zagranicy. W programie na drugą kadencję ks. prof. S. Dziekoński wskazał na konieczność rozwijania innowacyjnych badań naukowych. W tym celu zostały już wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria oraz powołano dwa centra badawcze: Centrum Technologii Informatycznych Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. W dalszym ciągu będzie rozwijana koncepcja e-Uniwersytetu poprzez wdrożenia aplikacji mobilnych dla studentów, elektronicznego obiegu dokumentów, integracji systemu ePuap z obsługą pomocy materialnej dla studentów, doskonalenie elektronicznych systemów wspomagających zarządzanie uczelnią. Ks. prof. Dziekoński zapowiedział także utworzenie uczelnianego systemu motywacyjnego, którego ważnym elementem będzie nagroda rektora za innowacyjność w dydaktyce oraz w badaniach naukowych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią, która dynamicznie się rozwija, stąd konieczność dalszego rozwoju infrastruktury. W tym roku zakończy się inwestycja Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej, w dalszej perspektywie planowana jest budowa hali sportowej oraz Domu Młodego Naukowca. Uczelnia rozpoczęła generalny remont historycznego budynku przy ulicy Dewajtis.

Ks. prof. Dziekoński jest Rektorem UKSW od 2012r, z uczelnią związany jest od 1992 r., kiedy rozpoczął studia katechetyczne na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej. W 1999 roku otrzymał stopień doktora nauk teologicznych. Habilitację z nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Jest autorem ponad 160 publikacji o tematyce pedagogicznej i teologicznej.

W pierwszej kadencji rektorskiej dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualną I stopnia, za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia kształci 16 tysięcy studentów i doktorantów na 35 kierunkach studiów. 

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki