Prof. Sylwester Czopek rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, obecnie p.o. rektora UR, został (22.03) nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016 - 2020. 146 elektorów głosowało na dwóch kandydatów. Na prof. Sylwestra Czopka zagłosowało 111 osób, na prof. Czesława Puchalskiego, prorektora ds. rozwoju - 34.

Rektor- elekt zobowiązał się do kontynuowania prorozwojowej polityki realizowanej przez Uniwersytet. Zaznaczył, że najważniejszym zadaniem na następną kadencję będzie wykorzystanie bazy naukowo-dydaktycznej, przede wszystkim do celów naukowych oraz poprawa i zwiększenie efektywności naukowej mierzonej wszelkimi dostępnymi wskaźnikami.

- W tym zwiększenie uprawnień akademickich, liczby dobrych publikacji i pozyskiwanych grantów, zintensyfikowanie współpracy z gospodarką. Wszystkie te elementy mają wspólny mianownik nauka, badania naukowe, twórcze działanie Uniwersytetu we wszystkich możliwych aspektach łącznie z tzw. kulturotwórczą misją uczelni, która jest niesłychanie istotna w przypadku Uniwersytetów przypisanych do konkretnego regionu, tak jak Uniwersytet Rzeszowski przypisany jest do Podkarpacia – mówił podczas konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników prof. Czopek.

Spotkanie z dziennikarzami prof. Czopek zaczął od podziękowań prof. Puchalskiemu za rzeczową kampanię z troską o przyszłość uniwersytetu. Podkreślał, że zasługi prorektora w zakresie budowania infrastruktury i wyposażania laboratoriów są niepodważalne. Zamierza również otoczyć szczególną opieką nowy kierunek lekarski, prowadzący zajęcia od tego roku akademickiego. Chodzi zwłaszcza o bazę dydaktyczną oraz pozyskanie nowych pracowników dydaktycznych.

8 kwietnia kolegium elektorów wybierze prorektorów zaproponowanych przez rektora - elekta. W opinii prof. Czopka jedynym kryterium, które będzie stosował jest wizja rozumienia uniwersytetu podobna do jego, oraz dotychczasowe osiągnięcia.

Prof. dr hab. Sylwester Czopek urodził się w 1958 roku. Jest absolwentem UMCS w Lublinie, z wykształcenia archeologiem (specjalności: archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego) i muzealnikiem. Doktorat obronił w 1989 r., w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, w 1996 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, nominacją profesorską otrzymał w 2003 roku.Z Rzeszowem związany od 1981 r. rozpoczął od pracy w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, którym kierował w latach 1991-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie współtworzył Instytut Archeologii, którym kierował w latach 1999-2008. W latach 2008-2012 dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, od 2012 prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, po nominacji poprzedniego rektora prof. Aleksandra Bobko na stanowisko wiceministra w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego.

Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie. Autor i współautor 230 publikacji naukowych (w tym 13 książek/monografii), kierownik wielu grantów i projektów badawczych (MNiSW, KBN, NCN). Prywatnie, lubi muzykę, książki, historię. Jest kibicem rzeszowskiego żużla, chodzi po górach, jeździ na rowerze, gra w tenisa, w brydża.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów