Prof. Jacek Wróbel rektorem ZUT w Szczecinie

Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru (22.03) dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT, obecnie prorektora ds. Studenckich ZUT, na rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Prof. Wróbel został wybrany w drugiej turze, gdzie konkurował z prof. Stefanem Berczyńskim. Trzecim kandydatem na stanowisko rektora był prof. Zbigniew Frąckiewicz.

Co należy zmodyfikować i usprawnić w działalności studenckiej, kształcenia, naukowej i organizacyjnej uczelni? Na co należy zwrócić uwagę? W swoim programie wyborczym rektor-elekt deklarował m.in. poprawienie wskaźników rekrutacyjnych i zwiększenie umiędzynarodowienia ZUT poprzez tworzenie całościowych programów w języku obcym, zwiększenie mobilności studentów i naukowców, zwiększenie liczby umów z uczelnią.

Deklaruje m.in. poparcie idei wprowadzenia do szkolnictwa wyższego 4-letnich studiów I stopnia, umożliwienie wybitnie zdolnym studentom szybszego ukończenie studiów poprzez indywidualizację programu i planu studiów, "przełamywanie wzajemnej izolacji wydziałów". - Mam nadzieję, że nasz Uniwersytet będzie niebawem jednym dobrze funkcjonującym organizmem, do czego będę usilnie dążył. Integracja pracowników oraz ścisła współpraca instytucjonalna są kluczem do sukcesu.

Widzi potrzebę zwiększenia udziału kierunków studiów o profilu praktycznym w kontekście propozycji zmian w kształceniu studentów zawartych w Programie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2015–2030. - W przyszłości widzę naszą uczelnię jako dydaktyczno-badawczą, w której profil praktyczny będzie traktowany jako równowartościowy, a kariera dydaktyczna dająca możliwość stabilizacji zawodowej – dobrym, zaangażowanym i rozwijającym się nauczycielom akademickim - zapowiadał.

Prof. Jacek Wróbel (ur. 28 stycznia 1962 r.) ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie (1986) na kierunku rolnictwo, doktorat nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin, uzyskał w 1994 r., w 2007 r. uzyskał habilitację w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin, a stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2009 r.

Od 2013 r. jest kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT; w kadencjach: 2009 – 2010, 2010 – 2012, 2012 – 2016 (przed połączeniem uczelni: prorektor ds. kształcenia Akademii Rolniczej w Szczecinie - jedna kadencja) - prorektorem ds. studenckich. Posiada również 15-letnie doświadczenie zdobywane w administracji publicznej, poza szkolnictwem wyższym.

W badaniach naukowych specjalizuje się w fizjologii roślin, ekofizjologii i ochronie środowiska; reakcjach fizjologicznych gatunków roślin uprawnych i szybkorosnących na stresy środowiskowe, optymalizacji uprawy klonów wierzby wiciowej na podłożach antropogenicznych; wpływie regulatorów wzrostu na cechy biometryczne i fizjologiczne oraz wartości biologicznej roślin użytkowych, analizie wzrostu roślin szybkorosnących, w tym roślin energetycznych.

Autor ponad 130 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 60 prac oryginalnych (kilkanaście z IF), współautorstwo dwóch skryptów oraz dwóch przewodników do ćwiczeń laboratoryjnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Córka Karolina jest absolwentką TAFE NSW Hunter Institute w Newcastle w Australii, mieszka i pracuje w Sydney. Syn Tomasz jest studentem na kierunku transport Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów