Prof. Jacek Namieśnik rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska,  został (31.03) nowym rektorem Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020. O stanowisko rektora Politechniki Gdańskiej walczyło pięciu kandydatów: prof. Krzysztof Goczyła, prof. Waldemar Kamrat, prof. Jacek Namieśnik, prof. Józef Sienkiewicz oraz prof. Jan Stąsiek. Do głosowania stawili się wszyscy elektorzy – łącznie 135 osób.

Ostatecznie pojedynek, w trzeciej turze, do której przeszli trzej kandydaci (prof. Goczyła, prof. Sienkiewicz oraz prof. Namieśnik) zwyciężył prof. Jacek Namieśnik. Uzyskał wymaganą większość 69 głosów. Pozostali kandydaci, z którymi rywalizował w trzeciej turze otrzymali odpowiednio: prof. Goczyła – 58 głosów, a prof. Sienkiewicz – 8 głosów.
 
Tuż po ogłoszeniu wyników prof. Namieśnik podziękował zgromadzonym członkom Kolegium Elektorów i powiedział, że zrobi wszystko, by wywiązać się z obietnic wyborczych.

– Dziś mogę mówić o intencjach dotyczących rozwoju naszej uczelni, ale moje dotychczasowe osiągnięcia na rzecz Wydziału Chemicznego potwierdzają słuszność decyzji o mianowaniu mnie nowym rektorem – powiedział nowo wybrany rektor.

Przyznał, że w pierwszym okresie będzie musiał przyjrzeć się bliżej aktualnym sprawom uczelni, ale jest gotów poświęcić się pracy na rzecz PG i współpracy ze wszystkimi jej pracownikami oraz organizacjami. Obiecał robić to nawet kosztem swojej pasji, jaką jest jazda na rowerze. – W ostatnich latach, dzięki działalności obecnego rektora, prof. Henryka Krawczyka, dokonał się wielki postęp w zakresie rozwoju infrastruktury, remontów kampusu i bazy sprzętowej – mówił nowo wybrany rektor. – Dużo jest natomiast do zrobienia, jeśli chodzi o działalność Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych, podnoszących prestiż. Należy więc inwestować w nowe narzędzia, także te służące poprawie stosunków międzyludzkich. Chcę, byśmy jako społeczność akademicka mieli wszyscy przed sobą jeden wspólny cel – dobro Politechniki Gdańskiej -  mówił rektor-elekt, który już w trakcie kampanii wyborczej swoje założenia programowe skupiał wokół dobrej organizacji uczelni i silnego wsparcia projektów naukowych.

- Jestem przekonany, że najwyższym priorytetem władz Politechniki Gdańskiej powinna być umiejętna polityka kadrowa i działania na rzecz tworzenia zespołów naukowych. Uważam bowiem, że to ludzie kształtują poziom naszej pracy i przyciągają zdolnych studentów na naszą uczelnię. Powinniśmy zatem dążyć do tego, aby pracownicy obdarzeni talentem i zdolnościami znaleźli na Politechnice sprzyjające warunki pracy i realizacji swoich celów naukowych. Działania te powinny umożliwić zdecydowane przekroczenie magicznej liczby 110 profesorów tytularnych - mówił w kampanii przedwyborczej.

Prof. Namieśnik zapowiadał także konieczność podjęcia działań naprawczych, zorientowanych na stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. Do priorytetów na lata 2016-2020 zaliczył m.in. umiejętną politykę kadrową i działania na rzecz tworzenia zespołów naukowych. Zapowiedział także skuteczniejsze działania na rzecz internacjonalizacji uczelni.

Rektor-elekt zadeklarował zwiększenie dbałości o poziom kształcenia i udziału przedstawicieli uczelni w dyskusjach i decyzjach o sprawach ważnych dla polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego. Zwrócił także uwagę na konieczność podejmowania intensywnych działań promocyjnych, ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności akcji rekrutacyjnych oraz harmonijnej współpracy z możliwie szeroką reprezentacją środowiska studentów i doktorantów. Zatwierdzenie przez Uczelniane Kolegium Elektorów kandydatów na prorektorów, zgłoszonych przez nowo powołanego rektora odbędzie się  13 kwietnia br. Rektor może ustanowić od trzech do pięciu prorektorów.

Prof. Jacek Namieśnik ma 67 lat. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Specjalizuje się w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska.

Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Gdańskiej i związał z nią całą swoją karierę zawodową. Tytuł doktora uzyskał już w wieku 29 lat. Kolejne zdobyte przez niego tytuły naukowe to: profesor nauk chemicznych (1995) oraz profesor zwyczajny (1997). W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996-2002 i 2005-2012 - dziekanem, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

Jest autorem lub współautorem 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów. Pełni dodatkowo funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG, aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych. Prof. Namieśnik jest laureatem licznych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Został także odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005). Posiada tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie, Gdańskiego Uniwersytet Medycznego i Wojskowej Akademii Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prywatnie to mąż Krystyny, ojciec dwóch córek: Katarzyny i Justyny, dziadek wnuczki Ewy. Zainteresowany historią Francji i jazdą na rowerze.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów