Prof. Jan Pikul rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. Jan Pikul, obecny prorektor do spraw nauki i współpracy zagranicznej, został (31.03) nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. W wyborach wzięło udział 196 z 200 elektorów, wynik rozstrzygnął się w pierwszej turze. Głos na prof. Jana Pikula oddały 123 osoby, czyli więcej niż połowa uprawnionych. Jego kontrkandydaci – prof. Małgorzata Szumacher-Strabel, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zdobyła 49 głosów, prof. Janusz Olejnik, kierownik katedry meteorologii, zdobył 22 głosy.

Rektor-elekt nie planuje rewolucji na uczelni, ale „spokojną ewolucję”. - Planuję kontynuację dokonań dotychczasowej władzy. Oczywiście starając się usprawnić to, co dotychczas kulało na uczelni – zaznaczył, wskazując m.in. na komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną uczelni. Będzie dążył do tego, by wszystkie wydziały osiągnęły najwyższe kategorie naukowe. Pomóc w tym może system motywacyjny: wynagrodzenia uzależnione od osiągnięć, nagrody dla pracowników najaktywniej zdobywających środki na badania. Uważa, że studenci powinni w większym stopniu uczestniczyć w badaniach naukowych.

Prof. Pikul zapowiada, że uczelnia otworzy nowe kierunki, w tym tworzone we współpracy z innymi uczelniami, jak UAM. - Wspólnym kierunkiem jest analityka żywności. Chcemy iść tym tropem. Kolejne kierunki mogą dotyczyć technologii żywności i rolnictwa – deklaruje. Część kierunków – jego zdaniem – powinna mieć elitarny charakter. Inne, cieszące się mniejszym zainteresowaniem, mogą zostać przekształcone w specjalności. Zapowiada również zwiększenie oferty studiów interdyscyplinarnych i dualnych, czyli takich, podczas których teoretyczną wiedzę uzupełnia się praktyką we współpracującej firmie. Chce rozwijać kształcenie ustawiczne: kursy, szkolenia, studia podyplomowe, ale też przyrodniczy uniwersytet dziecięcy.

Rektor-elekt chce także postawić na umiędzynarodowienie uczelni. Nie planuje większych inwestycji, widzi jednak potrzebę modernizacji istniejących obiektów.

Prof. Jan Pikul urodził się 21 litego 1949 roku w Grzebienisku. Jest technologiem żywności i żywienia, Jest specjalistą w zakresie technologii i chemii produktów zwierzęcych. Kieruje katedrą mleczarstwa. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1980 r., habilitację w dziedzinie nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia, również w AR – w 1990 r., profesorem nauk rolniczych został w 2000 r. W latach 1982-1983 był stypendystą Fulbrighta w Burnsides Research Laboratory (BRL), University of Illinois, USA. Odbył kilka zagranicznych pobytów stażowych (w tym 2 staże zagraniczne długoterminowe, Illinois State University, USA) oraz 5 krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowych (The Scottish Agricultural College – Szkocja i Cork University – Irlandia w ramach programu Tempus, 1993, University Purdue, USA, 1996 i 1997, Cornell University, USA, 2003). Krótkoterminowe staże naukowe w ośrodkach krajowych oraz 3 miesięczny staż zawodowy w zakładzie przetwórstwa spożywczego.

Jego badania dotyczą m.in.: scharakteryzowania i określenia podatności lipidów pochodzących z różnych tkanek zwierzęcych na procesy utleniania oraz oceny sposobów ograniczenia tych zmian; zastosowania modyfikowanej atmosfery do przedłużania trwałości produktów mlecznych; nowych możliwości wykorzystania procesów membranowych, w tym mikrofiltracji, ultrafiltracji i odwróconej osmozy w przemyśle mleczarskim; scharakteryzowania jakościowego i ilościowego oksysteroli podczas przechowywania wybranych produktów mlecznych; opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych funkcjonalnych produktów fermentowanych z mleka różnych gatunków ssaków.

W uczelni pełnił funkcję  prodziekana Wydziału Technologii Żywności ds. Studiów dziennych i zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1990-1993; dziekana Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1993-1999. Od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Technologii Mleczarstwa, na funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą został powołany od 2008 roku.

Autor 493 publikacji, w tym 227, oryginalnych prac twórczych, z czego 181 w czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości z listy JCR oraz 36 podręczników skryptów i opracowań książkowych.  Był promotorem 189 prac dyplomowych, wypromował 6 doktorów, brał udział w 36 komisjach doktorskich. Hobby to siatkówka, pływanie.

Rektor-elekt przedstawił kandydatów na prorektorów: prof. Krzysztof Szoszkiewicz, kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska nauka; prof. Cezary Mądrzak, biotechnolog - sprawy studenckie; prof. Roman Gornowicz, leśnik - kadry i rozwój uczelni

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów