Prof. Janusz Zarębski rektorem Akademii Morskiej w Gdyni

60 osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni wybrało (31.03) prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, obecnie dziekana Wydziału Elektrycznego AMG, na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020. W swoim programie wyborczym stawiał na rozwój uczelni, w tym m.in. na ugruntowanie jej pozycji jako czołowego ośrodka kształcenia morskiego w wymiarze globalnym; spełnienie kryteriów dla uniwersytetu przymiotnikowego (Uniwersytet Morski w Gdyni); uzyskanie pełnych uprawnień akademickich dla wszystkich wydziałów; uruchomienie na wszystkich wydziałach studiów III stopnia, poprawę wizerunku zewnętrznego przez inwestycje w infrastrukturę, rozwój uczelni z armatorami i przedsiębiorstwami lądowymi.

Nowy rektor zapowiada też utworzenie nowych, ciekawych kierunków studiów oraz wzrost jakości kształcenia i kadry akademickiej.

Prof. Janusz Zarębski jest specjalistą w dyscyplinie naukowej elektronika, W Akademii Morskiej w Gdyni pracuje od ponad 30 lat. Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności aparatura elektroniczna uzyskał w 1978 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, na podstawie pracy pt. "Modelowanie tranzystora bipolarnego do analizy zniekształceń nieliniowych".

Stopień naukowy doktora nauk technicznych o specjalności układy elektroniczne uzyskał w 1987 roku uchwałą Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, na podstawie pracy pt. "Wielkosygnałowa analiza oddziaływań elektrotermicznych w układach elektronicznych". Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika uzyskał w roku 1997 decyzją Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, przedstawiając rozprawę pt. "Modelowanie, symulacja i pomiary przebiegów elektrotermicznych w elementach półprzewodnikowych i układach elektronicznych".

W 2008 roku na mocy postanowienia Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Radiokomunikacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na

stanowisku asystenta. Następnie pracował na stanowisku starszego asystenta (1978-1986), adiunkta (1987-1997), profesora nadzwyczajnego (1997-2008) i od 2008 - profesora zwyczajnego. Od 1997 do 2005 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Radioelektroniki Morskiej, a od 2005 jest Kierownikiem Katedry Elektroniki Morskiej AM w Gdyni.

Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 2 monografii, 6 podręczników i skryptów oraz 7 patentów. Kierował pięcioma grantami KBN. Jest współtwórcą wynalazków wyróżnionych złotym medalem na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka" (2004) oraz brązowym medalem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków "INNOWACJE" (2005).

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki