Prof. Maciej Żukowski rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, obecnie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, został (1.04)  nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2016–2020. W wyborach rektora wzięło udział 293 elektorów. Jego konkurentem był prof. Alfred Janc, kierownik katedry bankowości. Na prof. Żukowskiego zagłosowało 155 elektorów, na prof. Janca - 127.

- Nie pytajcie, co uczelnia może zrobić dla was. Zapytajcie, co wy możecie zrobić dla uczelni – tak, parafrazując słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, prof. Maciej Żukowski dziękował społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego za głosy i zapraszał do współpracy.

Rektor-elekt zamierza kontynuować politykę poprzednika, prof. Mariana Goryni,  rozwijać ofertę studiów anglojęzycznych, wzmacniać potencjał naukowy uczelni, jeszcze intensywniej współpracować z biznesem. - Chciałbym wzmocnić relacje z miastem. Uniwersytet Ekonomiczny znajduje się w centrum Poznania. Mogłyby się tutaj toczyć ważne dyskusje na temat jego przyszłości – mówił prof. Żukowski.

W kampanii wyborczej prof. Żukowski deklarował ulepszenie komunikacji wewnętrznej w uczelni i przyspieszenie procesu decyzyjnego. Uważa także, że uczelnia powinna rozwinąć ofertę dydaktyczną, wprowadzić więcej gier symulacyjnych, studenci powinni pisać prace dyplomowe we współpracy z biznesem. Za największe wyzwanie w zakresie infrastruktury uznaje modernizację wieżowca Collegium Altum.

Maciej Żukowski urodził się w Poznaniu w 1959 roku. Jest absolwentem VIII LO w Poznaniu. Studiował na Akademii Ekonomicznej na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego w latach 1978-1983. Po uzyskaniu dyplomu magistra rozpoczął pracę na uczelni jako młodszy asystent. W roku 1991 obronił doktorat, w 1998 został doktorem habilitowanym, a w 2007 – profesorem. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii, a od 2008 roku jestem profesorem zwyczajnym UEP. Problematyką naukową rektora jest polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne, Unia Europejska.

W trakcie zatrudnienia na uczelni, ponad dwa lata spędził za granicą na stażach i stypendiach naukowych. Do szczególnie owocnych zalicza 3-miesięczny staż naukowo-badawczy w London School of Economics oraz 18-miesięczny pobyt na stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Centrum Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Bremie.

Wciąż wykłada na uczelni, także w języku angielskim i niemieckim. W swym dorobku w zakresie kształcenia kadry ma m.in. 126 magistrów i czworo wypromowanych doktorów. Prowadzi seminarium doktorskie z udziałem studentów zagranicznych.

W trakcie pracy na uczelni był m.in. przewodniczącym Komisji Programowej na Wydziale Ekonomii oraz kilkakrotnie sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, od 2012 roku pełni funkcję prerektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Od 1999 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a od 2011 roku przewodniczy Zarządowi Głównemu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Jest członkiem Rady Ekspertów Population Europe - Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu zawdzięczam bardzo wiele, wyższe wykształcenie, możliwość rozwoju zawodowego, interesującą pracę nauczyciela akademickiego – pisnął w swoim programie prof. Maciej Żukowski – w trakcie studiów poznałem moją żonę Ewę, z którą przez pięć lat byliśmy w jednej grupie dziekańskiej. Mój staż małżeński i staż pracy na uczelni są niemal równe. Mamy dwoje dorosłych dzieci Katarzynę i Karola.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów