Prof. Andrzej Lesicki rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, obecny prorektor prorektor ds. kadry i rozwoju, został  (4.04) nowym rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję obejmującą lata 2016-2020. W wyborach wzięło udział 180 elektorów. Prof. Andrzej Lesicki otrzymał 138 głosów, 39 osób zagłosowało na jego kontrkandydata, prof. Jacka Witkosia, prorektora  do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Jeden głos był nieważny, jedna osoba wstrzymała się.

Prof. Lesicki powiedział na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników wyborów, że zależy mu na tym, by UAM nie tylko zachował tę pozycję, którą ma w nauce polskiej, ale i by rozwijał się i odnosił sukcesy.

- Jestem zwolennikiem zmian ewolucyjnych, będę je wprowadzał stopniowo. Zmianie ulegnie m.in. administracja naszego uniwersytetu, jest przygotowany program jej reformy. Studenci mogą się spodziewać weryfikacji programu nauczania, jak podkreślałem, chciałbym ażeby we wszystkich programach nauczania pojawiły się zajęcia, które będą przygotowywały ich do rynku pracy. Jak mówiłem w trakcie kampanii wyborczej, stawiam na ludzi uniwersytetu, będę więc wspierał pracowników, doktorantów i studentów – powiedział tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników rektor-elekt.

W swoim programie wyborczym podkreślał, że istotne jest nie tylko myślenie o przyszłości, ale też pamiętanie o tradycji. - Swój program wyborczy przygotowałem tak, by kierując naszą uczelnią w latach 2016-2020 realizować cele przyświecające jej założycielom, zachować dziedzictwo poprzedników i jednocześnie rozwijać uniwersytet w taki sposób, by podążał za dynamicznymi zmianami w otoczeniu.

Zapewnił również, że będzie kontynuować politykę stabilizacji zatrudnienia, podkreśla, że niezależnie od tego, jak finansowo radzą sobie poszczególne wydziały, płace na uczelni powinny być wyrównane, chce zaoferować pracownikom pakiety medyczne i dofinansować zniżki w obiektach sportowych. Studentów zamierza traktować jak pełnoprawnych i docenianych partnerów w zarządzaniu uczelnią wyższą. - Zadaniem uczelni i rektora jest dbałość o ich rozwój w wielu aspektach ich przyszłego życia. Decyzje dotyczące kierunku rozwoju Uniwersytetu nie mogą być podejmowane bez udziału reprezentacji studentów, jaką jest samorząd studencki. Dlatego, jako rektor, będę zabiegać o wzmocnienie kompetencji i rozwój osobisty studentów, ich większy udział w zarządzaniu naszą uczelnią oraz partnerskie relacje z silnym samorządem studenckim. Studenci dostaliby też szansę na staże i praktyki studenckie na UAM. Na uczelni powstawać mają w większym stopniu kierunki interdyscyplinarne: międzywydziałowe i międzyuczelniane. Lesicki chciałby przeanalizować przyczyny, dla których znaczący odsetek studentów przerywa naukę na pierwszym roku.

Prof. Lesicki (ur. ur. 8 października 1950 r.) jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM, zoologiem, fizjologiem zwierząt. Studia z biologii w zakresie zoologii ukończył z wyróżnieniem na poznańskim UAM w 1973 r., gdzie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie]. Stopień doktorski uzyskał w 1981 r. na podstawie rozprawy pt. Hormonalna regulacja aktywności fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej w wątrobotrzustce i mięśniu odwłokowym raka Orconectes limosus Raf. Habilitował się w 1994 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy "Fosfofruktokinaza i kinaza pirogronianowa w tkankach skorupiaków i owadów".  W 1995 został profesorem nadzwyczajnym.

Od lat prowadzi badania z zakresu biologii komórki, koncentrując się na białkach błon komórkowych, koncentrując się na białkach błon komórkowych, m.in. na akwaporynach. Ze względu na obiekt badań, jakim są ślimaki lądowe i słodkowodne, można powiedzieć, że jest malakologiem, badaczem mięczaków. Interesuje się też klasyfikacją ślimaków. Wykrył występowanie w Polsce nowego gatunku ślimaka o nazwie Monacha claustralis, po raz pierwszy zaobserwowanego przez niego na kampusie Morasko.

Przez lata był prodziekanem i dziekanem Wydziału Biologii. W ciągu ostatnich ośmiu lat pełnił funkcję prorektora do spraw kadry i rozwoju uczelni.  Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz współautorem serii podręczników z biologii dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie rozszerzonym), a także Słownika terminów biologicznych oraz tłumaczem kilku podręczników akademickich.

Jest autorem lub współautorem ponad 230 publikacji, redaktorem naczelnym dwóch anglojęzycznych czasopism naukowych – Folia Malacologica, wydawanych przez Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Wydział Biologii UAM i Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz Biological Letters, wydawanych przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Biologii UAM. Meloman, beatlemaniak, właściciel kolekcji liczącej 2165 płyt winylowych. Miłośnik zwierząt, zbiera też muszle i własnoręcznie zbudowane modele samolotów.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów