Prof. Zygmunt Litwińczuk rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. Zygmunt Litwińczuk, dotychczasowy kierownik Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, został  (05.04) wybrany na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, na kadencję 2016-2020. O stanowisko walczyło czterech kandydatów. Głosy 268 elektorów rozłożyły się następująco: prof. Zygmunt Litwińczuk (83 głosy), prof. Stanisław Baran, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (80 głosów), prof. Stanisław Winiarczyk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (66 głosów) i prof. Wiesław Piekarski, kierownik Katedry Energetyki i Środków Transportu (38 głosów). Jeden głos był nieważny.

Niezbędna była druga tura, w której prof. Litwińczuk starł się z prof. Stanisławem Baranem,. W głosowaniu oddano 264 ważne głosy. 155 elektorów było za wyborem prof. Zygmunta Litwińczuka.

Jak powiedział prof. Litwińczuk, uczelnia jest w bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o inwestycje, jednak brakuje jej bazy doświadczalnej do kształcenia praktycznego studentów w podstawowych kierunkach kształcenia. – Moim priorytetem będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej w naszych gospodarstwach doświadczalnych. Studenci muszą mieć miejsce do wykonywania różnych badań, projektów - deklarował rektor-elekt po wyborach.
Rektor-elekt w swoim programie wyborczym zaznaczył, że w ciągu najbliższych lat chciałby wzmocnić pozycję wydziałów uczelni i zwiększyć kompetencję ich władz. Jego zdaniem uczelnia powinna też pozyskiwać więcej funduszy z projektów badawczych i grantów. W tym celu miałby powstać Zespół ds. Programów i Projektów. Zapowiadał również m.in. zatrudnianie nowych asystentów w jednostkach uczelni, wsparcie finansowe dla jednostek, które publikują wyniki badań w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz tworzenie rankingu najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach studiów i zabieganie u lokalnych władz o zapewnienie im miejsca pracy.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk   jest czołowym specjalistą z zakresu hodowli bydła w kraju i zagranicą, prowadzi badania z zakresu m.in. mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucji rasy białogrzbietej w Polsce. Doktor Honoris Causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012). Związany z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła.
Prof. Zygmunt Litwińczuk po raz trzeci ubiegał się o funkcję rektora uczelni. Będzie jedenastym  rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki