Prof. Halina Lorkowska rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu

Prof. AM dr Halina Lorkowska, obecna rektor, ponownie została (5.04) rektorem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kadencję 2016-2020. Prof. Halina Lorkowska ma 66 lat, jest profesorem Akademii Muzycznej, doktorem nauk humanistycznych, historykiem i teoretykiem muzyki. W 1974 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu. w zakresie teorii muzyki.

Pracę magisterską nt. Pieśni solowe na głos i fortepian z pierwszego okresu twórczości Karola Szymanowskiego, napisała pod kierunkiem prof. Floriana Dąbrowskiego. Od 1 października 1974 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. W latach 1975-1977 odbyła studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Pracę doktorską pt. Muzyka w Teatrze Polskim, w Poznaniu, w latach 1875-1920 obroniła w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1994). Przez dwie kadencje ( od 2005) była prorektorem do spraw artystyczno-naukowych poznańskiej AM, w 2012 roku została rektorem AM.

Prof. Halina Lorkowska specjalizuje się w wykładach z historii muzyki XX wieku. Prowadzi wykłady z zakresu historii muzyki XX i XXI wieku oraz seminaria dotyczące prelekcji i krytyki muzycznej. Przez wiele lat była prelegentem i publicystą Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów