Prof. Radzisław Kordek rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, obecny prorektor ds. organizacyjnych i studenckich,  został wybrany (6.04) na rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kadencji 2016-2020. Otrzymał 399 spośród 418 ważnych głosów elektorów. Był jedynym kandydatem zgłoszonym w wyborach na rektora łódzkiej uczelni medycznej. Rektor-elekt zapowiedział, że będzie kontynuował dotychczasową politykę rozwoju uczelni, w której równie ważną rzeczą jak inwestycje jest dbanie o dydaktykę, w tym poprawa warunków nauczania i ich efektów.

- Uczelnia zmierza w dobrym kierunku, rozwija się i unowocześnia. Jestem pewien, że obraliśmy dobry kurs i diametralne zmiany nie są nam już tak potrzebne. Nie mam też wątpliwości, że konsekwentnie realizując wytyczone cele, przy pełnym zaangażowaniu całej społeczności Uczelni, zmierzamy w stronę budowy nowoczesnego, otwartego i przyjaznego Uniwersytetu - pisał w swoim programie wyborczym.

Przez ostatnich 8 lat pełnił funkcję prorektora, w pierwszej kadencji – do spraw nauki i współpracy z zagranicą, w drugiej – ds. organizacyjnych i studenckich, pełniąc tym samym obowiązki zastępcy rektora, prof. Pawła Górskiego. - Doświadczenia tego okresu, potrzeba kontynuacji, dalszego rozwoju Uczelni, ale i pasja działania, motywacja, która od zawsze towarzyszyła mojej zawodowej drodze, miały wpływ na decyzję dotyczącą startu w wyborach – informował akademicka społeczność w programie, deklarując, że - Urząd, o jaki postanowiłem się ubiegać, wymaga zaangażowania, rzetelnej pracy, poświęcenia i skuteczności. Współtworząc obecne władze - przekonałem się o tym niejednokrotnie. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia, wiedza i umiejętności okażą się pomocne w procesie efektywnego zarządzania Uczelnią.

Prof. Kordek urodził się 16 września 1962 roku w Łodzi. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie patomorfologii i patologii onkologicznej. W 1992 roku obronił pracę doktorską pt. „Liczba i dystrybucja komórek dendrytycznych a intensywność i skład nacieków limfocytarnych w rakach skóry i żołądka.
Badania immunohistochemiczne”. Rok później zrobił specjalizację II stopnia z patologii onkologicznej i został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Narodowym Instytucie Chorób Neurologicznych NIH w Bethesda/Frederick, USA (1994–1995), gdzie prowadził badania nad propagacją prionów w eksperymentalnej chorobie Creutzfeldta-Jakoba u myszy, badał pierwotne nowotwory mózgu i uczestniczył w badaniach wirusów gorączki krwotocznej.

Uzyskał stypendium rządu Austrii na pobyt u prof. Herberta Budki w Instytucie Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Rezultatem obu wyjazdów była praca habilitacyjna pt. „Analiza molekularna i immunohistochemiczna niektórych czynników patogenetycznych w chorobie Creutzfeldta-Jakoba u myszy” obroniona na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1997 r. Odbył staże naukowe w renomowanych ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych - m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Getyndze, w Narodowym Instytucie Chorób Neurologicznych NIH w Bethesdzie i w Instytucie Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1998 r. został kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów Katedry Onkologii UM w Łodzi, a od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Onkologii. W tym samym roku w styczniu odebrał tytuł profesora i uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uczelni. Został także prodziekanem ds. nauki Wydziału Lekarskiego.

W 2004 roku objąłem stanowisko profesora zwyczajnego Uczelni, a w kadencji 2004–2008 pozostałem członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2005–2008 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i przewodniczącego Komisji Etyki.

Jego dorobek naukowy koncentruje się przede wszystkim wokół trzech zagadnień: biologii i diagnostyki nowotworów oraz neuropatologii. Jest współautorem ponad 400 publikacji, w tym prawie 170 zawartych w bazie PubMed. W swoim dorobku naukowym ma także autorstwo 77 rozdziałów i redakcję 5 monografii. Jest głównym edytorem wydanego w 2003 roku podręcznika pt. „Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy”, który doczekał się czwartego wydania. W latach 1999–2002 przewodniczył Łódzkiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W 2002 roku został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, a od 2004 roku jestem jego wiceprezesem.

- Jestem silnie związany z Łodzią i uczelnią – zwraca się do społeczności akademickiej  w swoim programie wyborczym. - Przez ostatnie lata nauczyłem się umiejętnie godzić moją lekarską aktywność z innymi zadaniami. Myślę, że pomoże mi to efektywnie zarządzać uczelnią, ale także znaleźć czas dla siebie, żeby poczytać, pobiegać po lesie lub pójść w góry.

6.04 zaakceptowano również kandydaturę prof. dr. hab. Janusza Piekarskiego do pełnienia funkcji prorektora ds. organizacyjnych i studenckich w nowej kadencji.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów