mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Prof. Tadeusz Bohdal rektorem Politechniki Koszalińskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, obecny rektor, wygrał wybory na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej. W głosowaniu w (6.04) uzyskał 61 głosów elektorskich (głosowało 75 osób), pokonując dwóch kontrkandydatów – profesorów Leona Kukiełkę i Pawła Zarzyckiego.

- To dla mnie ocena mojej pierwszej kadencji, która właśnie się kończy. To znaczy, że mój styl zarządzania uczelnią znalazł uznanie wśród pracowników i studentów Politechniki Koszalińskiej - mówił prof. Bohdal, dziękując za zaufanie i deklarując swoją dalszą pracę na rzecz rozwoju uczelni. Prof.  Tadeusz Bohdal (ur. w 1953 r.) jest specjalistą w zakresie techniki cieplnej i chłodnictwa. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie (dziś Politechnika Koszalińska). Kieruje Katedrą Techniki Cieplnej  i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej sprawuje od roku 2012. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015 – 2019.

Jest autorem 350 publikacji naukowych i na¬ukowo-technicznych (krajowych i zagranicznych), 11 książek, ponad 150 udokumento¬wanych opracowań dla podmiotów gospodarczych. Wypromował 8 doktorów, 230 inżynierów  i magistrów inżynierów w zakresie kierunków technicznych, głównie  w specjalności energetyka cieplna i chłodnic¬two. Kierował i brał udział  w realizacji 16 projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa  i funduszy unijnych, jest autorem ponad 150 opinii prac kwalifikacyjnych, grantów oraz opracowań naukowych.

Zasiada w Komitecie Naukowym miesięcz¬nika „Chłodnictwo”, jest konsultantem naukowym miesięcznika „Technika Chłodnicza i Klimaty¬zacyjna”. W latach 2004 – 2010 był członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Jest twórcą koszalińskiej szkoły naukowej specjalistycznych badań przemian fazowych czynników chłodniczych.

Rektor Bohdal jest żonaty, jego żona Henryka jest nauczycielką w Zespole Szkół Nr 7 w Koszalinie. Mają dwoje dorosłych dzieci.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów