Prof. Włodzimierz Sady rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, obecny rektor, został (6.04) ponownie rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na drugą kadencję obejmującą lata 2016-2020. W głosowaniu brało udział 99 elektorów, oddano 96 ważnych głosów. Rektor otrzymał 79 głosów, a jego kontrkandydat prof. Krzysztof Ostrowski –16 głosów.

Po złożeniu deklaracji o przyjęciu funkcji, prof. Sady podziękował społeczności akademickiej za ponowne zaufanie i kontrkandydatowi, prof. Ostrowskiemu. Podkreślił, że nadal będzie wymagającym rektorem, szczególną wagę przywiązywać będzie do rozwoju oferty edukacyjnej, umiędzynarodowienia uczelni i wymiany naukowej, zwłaszcza studentów i młodych pracowników nauki. Zadeklarował również starania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości obciążeń biurokratycznych.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady (ur. 26 lipca 1946 r. w Porąbce Uszewskiej) jest absolwentem krakowskiej uczelni rolniczej; przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery naukowej. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1996 r.

Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z technologią uprawy, nawożenia i żywienia mineralnego roślin oraz produkcją warzyw o wysokiej wartości odżywczej i biologicznej. Dorobek naukowy prof. Sadego liczy ponad 330 pozycji. Odbył staże naukowe w Stanach Zjednoczonych.

Jest członkiem International Society for Horticultural Science, Krakowskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - NOT.

Prof. Sady jest Profesorem Honorowym Uralskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Jekaterynburgu oraz Podolskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kamieńcu Podolskim. Otrzymał też tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów