Prof. Andrzej Kaleta rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

97 osobowe Kolegium elektorskie wybrało (7.04) prof. Andrzeja Kaletę, kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego, na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kadencję  2016 – 2020. Otrzymał 72 głosy elektorskie, jego kontrkandydata, prof. Krzysztofa Jajugę,  poparło w wyborach 23 elektorów. Łącznie oddano 97 głosów - jeden był pusty, w drugim skreślono obu kandydatów. Trzeci kandydat, prof. Jerzy Niemczyk, wycofał się w przeddzień wyborów i publicznie poparł prof. Andrzeja Kaletę.

- Wybór na rektora o dla mnie duży zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie. To zobowiązanie, któremu mam nadzieję podołam. Zrobię wszystko,  żebyście Państwo nie byli zawiedzeni tym wyborem. Myślę, że wszystkim nam na tym zależy, żeby ta nowa kadencja była kadencją rozwoju i sukcesu uczelni. Teraz zależy wszystko od tego, jak nam się uda zbudować zespół władz, z którym będziemy w stanie dużo wspólnie zrobić. W debatach przedwyborczych zauważyłem  wiele osób wykazujących zaangażowanie w problemy uczelni  i chcących być  ich dużą aktywność. Chciałabym wykorzystać ten potencjał w projektach, przedsięwzięciach. Zapraszam do współdziałania i bardzo serdecznie dziękuję – powiedział po werdykcie komisji skrutacyjnej prof. Andrzej Kaleta, dziękując elektorom oraz  rywalowi, prof. Krzysztofowi Jajudze, a także  Jerzemu Niemczykowi, którego widziałby jako prorektora ds. nauki, ponieważ ich programy wyborcze oraz cele dotyczące rozwoju uczelni są dopasowane.

W swoim wystąpieniu bezpośrednio poprzedzającym głosowanie prof. Andrzej Kaleta zwrócił uwagę m.in. na lukę pokoleniową w kadrze naukowej, co wymaga zwiększenia zatrudnienia utalentowanych absolwentów oraz na konieczność znacznie ściślejszej współpracy z biznesem. - By nasza uczelnia była dla nich numerem jeden, a dla nich numerem jeden byli nasi absolwenci - powiedział prof. Kaleta. Podkreślił również  konieczność integracji środowiska akademickiego, także w wymiarze strukturalnym. Jako przykład podał katedry zajmujące się problematyką zarządzania strategicznego na trzech wydziałach tej samej uczelni. Wśród wyzwań, przed którymi stoi uczelnia, wymienia przede wszystkim uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej uczelni.

Prof. Kaleta ma 60 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego. Doktorat obronił w 1988 r., habilitację uzyskał w 2000 r., a nominację profesorską otrzymał w 2014 r. Jest autorem wielu publikacji na temat zarządzania.

Jest prezesem Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE, UE; członkiem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki; ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego (metoda FORESIGHT), doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki