Dr. hab., prof AJD Anna Wypych-Gawrońska rektorem Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Elektorzy jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu (13.04)  funkcji rektora AJD dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD. Głos oddało 35 elektorów. Anna Wypych-Gawrońska jest pierwszą kobieta na stanowisku rektora w 45 -letniej historii Uczelni. Po zakończeniu wyborów dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD podsumowała: Szanowni Państwo, dziękuję całej społeczności akademickiej za zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej funkcji rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020.

W czasie kadencji będę dążyć do przekształcenia Akademii w uniwersytet. Jest to zadanie wytyczone wiele lat temu i dzięki wysiłkowi całej społeczności akademickiej nasza Uczelnia jest dziś bardzo blisko tego celu. Niezależnie jednak od momentu przekształcenia, podstawowym zadaniem na kolejne lata i na najbliższą kadencję będzie stały i konsekwentny rozwój Uczelni, prowadzącej badania naukowe i dydaktykę na jak najwyższym poziomie, wyraźniej identyfikującej najsilniejsze obszary swojej działalności oraz budującej bardzo dobry wizerunek szkoły wyższej w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Akademia musi być uczelnią dającą solidne wykształcenie, wprowadzającą nowoczesne metody dydaktyczne, dbającą o wysoką jakość kształcenia i jak najlepsze warunki studiowania, przynoszącą satysfakcję studentom i doktorantom, wspierającą ich aktywność i zapewniającą perspektywy dobrej pracy.

Chcę, aby nasza Uczelnia była w pełni świadoma swojej rangi i znaczenia dla miejsca, w którym funkcjonuje, jako szkoła wyższa otwarta na miasto i region,  będąca cennym i solidnym partnerem dla innych ośrodków naukowych, dla instytucji w kraju i za granicą.

Aby te zadania zrealizować, nasza Uczelnia musi efektywnie wykorzystywać swoje możliwości, optymalizować zarządzanie finansami, intensyfikować swoje działania w zakresie pozyskiwania funduszy i funkcjonować według najwyższych standardów działania we wszystkich obszarach i zakresach wytyczonych w misji i strategii Uczelni.
Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy całej społeczności akademickiej nasza Uczelnia będzie się bardzo dobrze rozwijać, będzie silna i stabilna, aktywna i twórcza na miarę wyzwań współczesności. 27 kwietnia zaplanowano wybory prorektorów AJD.

Anna Wypych-Gawrońska urodziła się w 1966 roku w Częstochowie. Studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, doktoryzowała się i habilitowała w dyscyplinie literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również szkołę muzyczną II stopnia w Częstochowie w klasie fortepianu. W Akademii im. Jana Długosza zatrudniona jest od ponad 20 lat. W 2006 objęła funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji 2008-2012 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego. Od roku 2012 jest prorektorem ds. rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Reprezentuje dziedzinę nauk humanistycznych, dyscyplinę literaturoznawstwo. Specjalizuje się w historii teatru i dramatu. Prowadzi badania o charakterze interdyscyplinarnym. Realizowała dwa projekty naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu literaturoznawstwa oraz nauk o sztuce i jeden projekt Narodowego Centrum Nauki z zakresu teatrologii i sztuk performatywnych.

Jest autorką kilku monografii (Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872-1918, Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do roku 1918, Warszawski teatr operowy w latach 1832-1880, Warszawski teatr operowy i operetkowy w latach 1880-1915, Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku), współredaktorką prac wieloautorskich (m.in. Iwo Gall - redutowiec, artysta teatru; Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne) oraz autorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach i tomach pokonferencyjnych, a także biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma naukowego Instytutu Filologii Polskiej "Irydion. Literatura - Teatr - Kultura". Za książkę Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872-1918 otrzymała nagrodę „Teatralna Książka Roku 1999" przyznaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, a także Société Internationale d'Histoire Comparée du Théâtre, de l'Opera et du Ballet (Paryż, Sorbona). Współpracowała i współpracuje przy tworzeniu i realizacji projektów badawczych i prac naukowych z naukowcami z polskich i zagranicznych uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Lwowska Akademia Muzyczna, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Sztokholmski), a także z instytucjami nauki, kultury i edukacji (Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - pełni funkcję przewodniczącej Rady Artystycznej,  Muzeum Częstochowskie - wchodzi w skład Rady Muzealnej, Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie).
 

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki