Prof. Robert Ciborowski rektorem Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB,  dotychczasowy prorektor UwB ds. ekonomicznych, został (13.04) wybrany na rektora Uniwersytetu w Białymstoku, na kadencję 2016-2020. Na kandydaturę Ciborowskiego oddano 80 spośród 96 ważnych głosów.

O stanowisko ubiegał się także prof. dr hab. Jan Cieśliński z Wydziału Fizyki, uzyskał poparcie 14 elektorów.

Rektor-elekt  zapowiada, że dokona wszelkich działań, by utrzymać stabilność finansową oraz zdynamizować ścieżkę rozwoju uczelni oraz jej umiędzynarodowienie. Zamierza szukać partnerów dla uniwersytetu w krajach Grupy Wyszehradzkiej (np. na Węgrzech czy w Czechach), a także w Europie Zachodniej.

Rektor-elekt zapowiedział m.in. otwieranie nowych kierunków studiów, w tym rolnictwa oraz różnych specjalizacji informatycznych oraz nowe formy kształcenia.

Robert Ciborowski ma 49 lat. Jest profesorem UwB na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Pracuje na uczelni od 1993 roku. Od początku pracy naukowej związany z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. W latach 2002-2005 był jego prodziekanem, a od 2005 do 2012 r., przez dwie kadencje, pełnił funkcję dziekana. W latach 2005-2014 kierował Zakładem Systemów Ekonomicznych, od 2015 - Katedrą Ekonomii Politycznej. Jest wieloletnim członkiem różnych komisji i gremiów uniwersyteckich, a także członkiem Senatu UwB. Obecnie jest także prorektorem ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. Jest autorem ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych z tego zakresu.

Uczestniczył - jako ekspert i zarządzający - w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

Jest żonaty, ma córkę. Jego pasje to piłka nożna, muzyka i wszystko, co się da przeczytać. Jak mówi - ma także dwa zadowolone z siebie psy.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów