Prof. Marcin Pałys rektorem Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marcin Pałys, obecny rektor, został ponownie (20.04) wybrany na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie oddano 327 głosów, w tym 325 było ważnych. Na rektora głosowało 245 osób (poparcie dla niego wyniosło 75 proc.), przeciwko 54, od głósu wstrzymało się 26 osób. W głosowaniu profesor Marcin Pałys nie miał kontrkandydatów. W wyborach indykacyjnych, które odbyły się 9 marca, Kolegium Elektorów wskazało 4 osoby, które mogły liczyć się w dalszej rywalizacji: profesor Jolantę Choińską-Mikę (uzyskała 65 głosów) oraz profesorów Leszka Kolankiewicza (61 głosów), Alojzego Z. Nowaka (125) i Marcina Pałysa (171 głosów). Ostatecznie zgodę na kandydowanie złożył tylko rektor Pałys.

W trakcie kampanii wyborczej prof. Pałys podkreślał, że do najważniejszych zadań rektora będzie uczynienie z UW uniwersytetu badawczego, cieszącego się prestiżem międzynarodowym i postrzeganego jako atrakcyjne miejsce studiów i rozwoju kariery naukowej. Te cele rektor chciałby zrealizować przez m.in.: umożliwienie pracownikom prowadzenia nie tylko naukowej, ale i dydaktycznej ścieżki kariery; okresowe wzrosty wynagrodzeń i szkolenia dla pracowników; dobrą opiekę promotorską nad doktorantami i zapewnienie im warunków finansowych umożliwiających skupienie się na projekcie doktoranckim; dbałość o prestiż dyplomu i limity w rekrutacji studentów dopasowane do możliwości infrastrukturalnych i organizacyjnych danej jednostki. - Siła uniwersytetu to umiejętność połączenia tych bardzo różnych dyscyplin i wtedy jako uniwersytet potrafimy osiągać znacznie więcej niż w każdej z poszczególnych dziedzin - mówił Marcin Pałys.

Prof. Pałys urodził się w Warszawie w 1964 roku. Studiował na Wydziale Chemii UW, gdzie w 1987 roku obronił pracę magisterską. W 1992 roku uzyskał doktorat z nauk chemicznych, w University of Twente (Enschede, Holandia), tytuł pracy – Elucidation of electrode reaction mechanisms by means of a knowledge-based system. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii UW, tytuł rozprawy: Elektrochemia związków koordynacyjnych w warunkach transportu dyfuzyjno-migracyjnego. Od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku objął stanowisko prodziekana Wydziału Chemii ds. finansowych.

W 2008 roku – jako prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej – dołączył do zespołu ówczesnej rektor UW prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. W 2012 roku elektorzy wybrali go na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012-2016. Tematem jego badań jest chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności złożone zjawiska transportu w układach elektrochemicznych, modelowanie procesów chemicznych na granicach faz oraz układy supramolekularne. Należy do International Society of Electrochemistry. Nigdy nie ograniczał się jedynie do pracy naukowca. Jak funkcjonuje uczelnia, mógł przekonać się pełniąc na wydziale rozmaite funkcje, m.in. członka komisji rekrutacyjnej czy koordynatora ds. programu Erasmus/Socrates. Odpowiadał także za informatyzację wydziałowej administracji.

Nazwiska prorektorów uczelni i członków Senatu poznamy 18 maja.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów