Prof. Wiesław Trąmpczyński rektorem Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr. hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, rektor  PŚk w latach 2000/2008, obecnie szef  Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych, został (27.04) wybrany na rektora Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2016-2020. Zwyciężył w pierwszej turze głosowania Kolegium Elektorów. Uzyskał 44 głosy spośród 71 głosujących.

O najwyższe stanowisko w uczelni ubiegło się jeszcze trzech kandydatów – profesorowie: Bogdan Antoszewski, obecny prorektor PŚk ds. ogólnych i dyrektor Laserowego Centrum Technologii Metali, Zbigniew Koruba, dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Jerzy Zbigniew Piotrowski, kierujący Katedrą Fizyki i Budowli i Energii Odnawialnej.

Rektor-elekt jest zwolennikiem kontynuacji dotychczasowego kierunku rozwoju uczelni. - Tylko poprzez kontynuację można coś stworzyć. I tak jak pan rektor Adamczak kontynuował moje zamierzenia, ja chcę kontynuować to, co on robił. Na pewno będązmiany w kierowaniu uczelnią, bo każdy ma inną dynamikę. Nie ma mowy o rewolucji” - mówił po głosowaniu prof. Trąmpczyński.

Jest także zwolennikiem większej samodzielności dziekanów wydziałów oraz maksymalnego wykorzystania przez politechnikę funduszy unijnych, m.in. we współpracy z urzędem marszałkowskim i wojewodą.

Prof. Wiesław Trąmpczyński ma 69 lat. Ukończył studia w 1971 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, habilitował się w 1987. W 1996 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu budowy maszyn, mechaniki gruntów, konstrukcji budowlanych i diagnostyki.

W 1971r.  był zatrudniony Warszawskich Zakładach Maszyn Budowlanych, równolegle do  1996 roku pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od roku 1996 pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury. W 1998 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2000 r. został wybrany na rektora uczelni. Ponownie wybierany w 2002 i w 2005, funkcję tę pełnił do 2008 r. W 2005 r. został  kierownikiem m.in. Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych Po zakończeniu pełnienia funkcji rektora, w ciągu ostatnich 7. lat, uzyskał 3 patenty, w tym 2 nagrodzone, a w jego katedrze 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Autor lub współautor ponad 150 prac naukowych. Od roku 2011 jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (kadencja 2011-2014, 2014-2017), gdzie od roku 2014 pełni funkcję V-ce Przewodniczącego.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów