Prof. Norbert Sczygiol rektorem Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, został  (28.04) rektorem Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020. Był jedynym kandydatem, zdobył zdecydowaną większość głosów.

W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, które ukończył w 1980 r. jako mgr inż. hutnik, specjalność Odlewnictwo. Od 1 czerwca 1980 r. do 30 września 2002 r. pracował w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W tym czasie, w 1990 r. na Wydziale Budowy Maszyn obronił pracę doktorską pt. Krzepnięcie i pękanie odlewów o strukturze ziaren równoosiowych, a w 2000 r., na tym samym wydziale, obronił pracę habilitacyjną w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie mechanika, pt. Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej. Od 1 maja 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r. był kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych i Zastosowań Informatyki w IMiPKM. Od 1 października 2002r., tj. od chwili utworzenia Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, do 30 września 2007r. był zastępcą dyrektora w tym instytucie, a od 1 października 2002r. do 31 grudnia 2005r. był również kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej i Inżynierii Oprogramowania.

Od 1 lipca 2001 r. pracował na stanowisku profesora Politechniki Częstochowskiej. W dniu 12 stycznia 2012 r. otrzymał nominację profesorską. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2008 r. jest dziekanem tegoż Wydziału.

Specjalnościami naukowymi prof. N. Sczygiola są: informatyka stosowana, inżynieria oprogramowania, metody numeryczne oraz modelowanie i symulacje komputerowe.

Zainteresowania naukowe prof. N. Sczygiola skupiają się zasadniczo namodelowaniu numerycznym zjawisk termomechanicznych krzepnięcia oraz na technikach tworzenia software’u. Jest on autorem lub współautorem ponad stu pięćdziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych konferencji krajowych i zagranicznych. Był na dwóch stypendiach naukowych: w Austrii (3 miesiące) w 1985 r. oraz w RFN (10 miesięcy) w 1990 i 91 r.

Wypromował dziesięcioro doktorów nauk technicznych. Jest promotorem kolejnego doktoranta oraz opiekuje się trzema doktorantami.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi na kierunku Informatyka i w pionie technicznym oraz na Studiach Doktoranckich.

Za działalność naukową oraz organizacyjną prof. N. Sczygiol został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1989 r.), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za pracę habilitacyjną, 2002 r.) oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki