Prof. Robert Tomanek rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dr hab. prof. UE Robert Tomanek, dotychczasowy prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju, został (28.04) rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020. Został wybrany większością 43 głosów, przy obecności wszystkich 64 członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Drugim kandydatem był prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski. - Najważniejszym celem mojej kadencji będzie poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. Konieczne będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla tych procesów – materialnej i kadrowej – powiedział po wyborze prof. Tomanek.

W swoim programie wyborczym na kadencję 2016-2020, zatytułowanym „Uniwersytet marzeń. Konkretnie” zwracał uwagę na potrzebę  zreorganizowania kampusu uniwersyteckiego ze strefą akademików, przedsiębiorczości akademickiej i kultury, a także wspierania studenckich talentów oraz rozwoju kariery naukowej studentów i pracowników uczelni. - Będę stawiał także  na nowe formy kształcenia, więcej zajęć praktycznych z przedstawicielami biznesu, praktykami – wskazał rektor-elekt. Prof. Tomanek urodził się 7 lipca 1964 roku w Gubinie. Ukończył studia na Wydziale Handlu, Transportu i Usług na Akademii Ekonomicznej, specjalność ekonomika transportu w Katowicach w 1987 r. uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra ekonomii. Pracę doktorską pod tytułem „Strategia zmian organizacji systemu publicznej komunikacji lokalnej na przykładzie GOP” obronił w 1995 roku, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Ponadto, w 1994 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania. Pracę na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach rektor-elekt podjął jeszcze w trakcie studiów - od 1 października 1987 r. Zaczynał od stanowiska asystenta-stażysty, potem asystenta, adiunkta i następnie profesora nadzwyczajnego. W latach 2002-2008 kierował zakładem Transportu Miejskiego i Regionalnego w katedrze transportu. Ponadto w latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Ekonomii, a w latach 2008-2016 prorektora AE/UE Katowice (2008-2009 ds. edukacji, a w latach 2010-2012 ds. organizacyjnych, a od 2012 ds. organizacji, finansów i rozwoju).

Przez lata współpracował także z licznymi jednostkami administracji publicznej i biznesu m.in. w latach 1992-1999 był zastępcą dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a w latach 2011-2014 - konsultantem Samorządu Woj. Śląskiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w tym regionie.
W pracy naukowej Prof. Tomanek  zajął się zagadnieniami z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania systemów transportowych, polityki transportowej.

Interesuje się ekonomicznymi problemami transportu pasażerskiego oraz lokalnymi i regionalnymi aspektami rozwoju systemów transportowych, w tym równoważeniem mobilności miejskiej.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki