Prof. Cezary Madryas rektorem Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, obecnie prorektor ds. rozwoju, został (28.04) rektorem Politechniki Wrocławskiej na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonało 120 osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów. Rektor-elekt pokonał prof. Eugeniusza Rusińskiego, prorektora ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, zdobywając 79 głosów, jego kontrkandydat – 39 głosów. - To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, ale mam już konkretne plany na to, od czego zacznę reformy na uczelni – mówił prof. Madrygas tuż po głosowaniu.

Na początek swojej kadencji planuje zmiany w systemie kształcenia, w tym poprawę indywidualnego podejścia do studentów oraz stworzenie studiów elitarnych dla ambitnych.

Jednym z większych wyzwań już w październiku br., jest  modyfikacja systemu informatycznego i systemu zarządzania, potem modyfikowanie programów kształcenia –  wprowadzenia 8-semestralnych studiów I stopnia. Profesor chciałby, by ostatni rok studiów był poświęcony przede wszystkim stażom, praktykom i pisaniu pracy dyplomowej. - To będzie duża reforma, podniesie jakość kształcenia - podkreśla.

Rektor-elekt chce współpracować z dolnośląskimi przedsiębiorstwami. - W całym kraju mamy wiele innowacji i patentów, ale to nie ma przełożenia na wdrożenia. Nad tym chcę pracować we współpracy z regionem – planuje prof. Wyzwaniem dla nowego rektora będzie starzenie się kadry naukowej. Dlatego planuje skrócić ścieżki awansowania. - Każdy doktor po uzyskaniu habilitacji będzie zatrudniany na stanowisku profesora uczelnianego. Pomogę też młodym naukowcom. Zarówno w zakresie zdobywania grantów na badania, jak i wsparcia finansowego – obiecywał w kampanii.
 
Prof. Madryas (ur. 6 lutego 1952 r.) ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w 1976 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r.,  doktora habilitowanego – w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 r, a w 2007 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.

Z Politechniką Wrocławską jest związany od początku swojej kariery naukowej. W latach 2002-2005 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej, do 2008 roku był dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, od 2008 r pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju, a od 2014 r. kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Specjalizuje się w infrastrukturze podziemnej oraz tunelach. Większość badań prowadzonych przez prof. Madryasa związana jest z szeroko rozumianą rozbudową, modernizacją i odnową infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych. Badania związane z tym obszarem inżynierii prowadził i prowadzi w większości polskich miast m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
 
Prof. Madryas jest autorem lub współautorem ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych, z których „Mikrotunelowanie”, „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” czy „Tunele wieloprzewodowe” stały się podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych.
 
Jest również autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR).


Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów