mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave

A teraz matura w terminie dodatkowym

27 maja zakończyły się egzaminy maturalne pisemne i ustne w terminie głównym. Ale to jeszcze nie koniec emocji, które towarzyszą uczniom i rodzicom od 4 maja – pierwszego dnia matur. Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniach od 1 do 17 czerwca odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym. Mogą go zdawać maturzyści, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wyniki egzaminu maturalnego 2016 zostaną ogłoszone 5 lipca br.

Maturzyści, którym nie uda się zaliczyć tylko jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych w terminie majowym, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w następujących terminach:

  1. Część pisemna - 23 sierpnia (wtorek), godz. 9:00.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 24-26 sierpnia

    W tym wypadku  ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wydania świadectwa dojrzałości nastąpi 12 września br.