Prof. Władysław Szymański rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach

Prof. dr hab. Władysław Szymański, obecny dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego został (5.05) rektorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020. Był jedynym kandydatem. W głosowaniu oddano 125 głosów, rektor-elekt otrzymał 108 głosów; 15 było przeciw, 2 – nieważne.

Po podaniu oficjalnych wyników podziękował swoim poprzednikom, którzy piastowali stanowisko rektora Akademii - prof. Julianowi Gembalskiemu, prof. Eugeniuszowi Knapikowi oraz prof. Tomaszowi Miczce za wkład w rozwój uczelni oraz wykładowcom, pracownikom administracji i biblioteki.

Podkreślił, że bardzo ważna jest dla niego promocja uczelni poza granicami kraju, promowanie jej dotychczasowego dorobku artystycznego oraz zorganizowanie jubileuszu 90-lecia akademii w 2019 r. Dokładne plany i strategie tych celów mają zostać opracowane w najbliższych miesiącach. Rektor-elekt zapewnił, że zamierza kontynuować praktykę konsultowania ze studentami m.in. ich planu studiów. - Będziemy na to zwracać większą uwagę. Praktyka ostatnich lat konsultowania tych spraw z szerokim gronem studentów uczelni przynosi bardzo dobre efekty. Jesteśmy na to otwarci - powiedział profesor.

Prof. Władysław Szymański urodził się w 1955 roku. Studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie kształcił się w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego, oraz na Wydziale Teorii Muzyki. Tam też ukończył Podyplomowe Studium dla kapelmistrzów orkiestr dętych.

W 2001 roku Władysław Szymański obronił pracę doktorską o konstrukcji zabytkowych organów Górnego Śląska, a w 2009 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. W czerwcu 2015 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach od 1985 roku; funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego objął w 2008 roku. Od 1979 roku jest organistą bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie

Prof. Szymański jest też koncertującym organistą, kompozytorem, a także autorem wielu publikacji na temat organów i muzyki organowej oraz jednym z inicjatorów i dyrektorem artystycznym odbywających się od 1991 r. Mikołowskich Dni Muzyki.

Został również odznaczony brązową odznaką Gloria Artis.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów