Prof. Bogusław Machaliński rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nowym rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kadencji 2016 – 2020 został wybrany prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Zajmuje się badaniami komórem macierzystych, posiada specjalizację z chorób wewnętrznych (I st. i II st.), transplantologii klinicznej i hamatologii. Kierował licznymi projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i UE, jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji (większość anglojęzycznych. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego. Bierze udział w pracach wielu międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów