Официальный сайт Вавада казино - одно из самых топовых казино, с бонусами за регистрацию и множеством рабочих зеркал. Najlepsze kasyno online w Polsce. Najfajniejsze automaty i ruletki zebrane są tutaj - F1 casino - Wejdź i zarejestruj się. Duże wygrane i uczciwe wypłaty! Oficjalna strona Vavada Casino Poland!

Immediate Edge PlattformInformieren Sie sich über die Vorteile von Immediate Edge.

Lista kasyno muchbetter w Polsce 2023 Мега сайт - Мега зеркало - Мега ссылка - Как зайти на мегу? Мега даркнет маркет. Покупаю на Kraken darknet

Metodologia Rankingu STEM

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2016

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Przyjęte kryteria Rankingu to:

I. Matura z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 50%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka zdawanych dodatkowo w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z odpowiednich przedmiotów w skali całego kraju. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów w danej szkole.

II. Obowiązkowa matura z matematyki – 25%

Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z przedmiotu. Wynik średni procentowy każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dodatkowo w kryterium matury obowiązkowej z matematyki zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły – wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej MEN. Wskaźnik matury obowiązkowej mnożony jest przez współczynnik przystępowalności.

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 25%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki siedmiu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015, a także odpowiadają przedmiotowo zakresowi

Rankingu STEM. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Uwzględnione zostało także sześć olimpiad międzynarodowych. Są to: Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna, Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna, Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna,

Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki.

Wskaźnik olimpijski uwzględnia obie grupy olimpiad. W przypadku olimpiad krajowych wskaźnik rankingowy obliczany jest jako suma liczby laureatów z wagą dwa i liczby finalistów, mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich odnoszone są do ogólnej liczby uczniów w szkole.

Ranking Techników STEM

Ranking Techników STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Przyjęte kryteria Rankingu to:

I. Matura z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 50%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia oraz informatyka zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z odpowiednich przedmiotów w skali całego kraju. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielony przez liczbę wszystkich
maturzystów w danej szkole.

II. Obowiązkowa matura z matematyki – 35%

Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia
ogólnopolska z przedmiotu. Wynik średni procentowy każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dodatkowo w kryterium matury obowiązkowej z matematyki zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły – wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej MEN. Wskaźnik matury obowiązkowej mnożony jest przez współczynnik przystępowalności.

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 15%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki siedmiu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu
zawodowego i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015, a także odpowiadają przedmiotowo zakresowi
Rankingu STEM. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej. Wskaźnik olimpijski obliczany jest jako suma liczby laureatów z wagą dwa i liczby finalistów, mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. Tak otrzymana wartość odnoszona jest do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.