Uczymy odwagi w myśleniu

Antoni Borgosz, dyrektor Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój młodzieży, stara się stwarzać szansę każdemu, kto chce solidnie pracować, zdobyć atrakcyjny zawód, kto posiada aspiracje akademickie, a także chce zaprezentować swe mocne strony w rozmaitych formach aktywności. Podstawą sukcesu jest solidnie przygotowany do zawodu, ambitny, zaangażowany, konsekwentny nauczyciel, inspirujący uczniów do wszechstronnej aktywności intelektualnej.

Dobrze zorganizowane zespoły przedmiotowe realizują ambitne plany ukierunkowane na sukces edukacyjny przeciętnego ucznia, jak też rozwój kierunkowych zainteresowań uzdolnionej młodzieży, która ma szansę zaistnieć w konkursach, olimpiadach oraz różnych formach współzawodnictwa. Systematyczne dostrzeganie osiągnięć uczniów, nagradzanie, tworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego otwarciu się młodych na wiedzę – to podstawa sukcesu. Nasza dewiza to: każdego można za coś pochwalić.

Co roku Komisje Matematyczna oraz Przedmiotów zawodowych przyznają specjalne nagrody dla najlepszego ucznia w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz najlepszego ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych. Współpracujemy z uczelniami Krakowa, uczestniczymy w wykładach, laboratoriach, objęci jesteśmy Małopolską Chmurą Edukacyjną. Powstało koło naukowe dla uczniów Technikum Łączności prowadzone przez Korporacyjne Centrum Badawcze koncernu ABB – jednostkę naukową opracowującą najnowsze technologie w dziedzinach energetyki i automatyki. Jesteśmy organizatorami Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Projekt na 6”. W uznaniu osiągnięć na tym polu Technikum Łączności uzyskało tytuł „Małopolska Szkoła z Pasją”. Nasi absolwenci studiują w renomowanych uczelniach technicznych, zakładają własne firmy w kraju lub zagranicą. Są cenionymi pracownikami wielu firm.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland