Stypendia dla dziewczyn czekają

Nowe technologie dla dziewczyn, pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną, wystartował z drugą edycją!

Zdolne i ambitne kobiety z całej Polski – studentki i maturzystki, w sumie 20 osób, zostało stypendystkami programu w 2015 r. i dokładnie tyle samo weźmie w nim udział w tegorocznej – drugiej edycji. Celem wspólnej inicjatywy pomysłodawców programu –  firmy

Intel i Fundacji Edukacyjnej Pespektywy, jest zachęcenie dziewczyn do zainteresowania się nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem, poprzez pomoc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce. Zyskać można wiele, zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Konkretne profity

Dziewczyny znajdują się pod opieką mentora lub mentorki  – doświadczonych pracowników firmy Intel, których zadaniem jest motywacja i współpraca w wybranym zakresie ze swoją podopieczną. – Zdecydowałem się na bycie mentorem ponieważ zawsze czułem wewnętrzną potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś niezwykle rozwijająca przygoda – opowiada Marcin Makowski, mentor w programie. Stypendystki wchodzą w 8-miesięczną, indywidualną relację z jednym z pracowników lub pracowniczek firmy Intel, wyspecjalizowanych w merytoryce związanej z nowymi technologiami. Mentorzy i mentorki wybierani są przez stypendystki przed rozpoczęciem programu, a następnie pary wypracowują wspólne cele i strategię ich realizacji.

– Uważam, że program daje dziewczynom nie tylko nagrodę w postaci stypendium czy stażu, ale również przygotowuje do dalszej kariery – mówiła Alicja Borzyszkowska, mentorka w programie. Uczestniczki programu dostają także stypendium w wysokości

12 tys. zł (brutto), ale zgodnie twierdzą, że gratyfikacja finansowa to najmniej istotny walor programu. – To dla mnie przede wszystkim możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Przez 8 miesięcy, pod opieką mentora, doskonaliłam kompetencje w obszarze Cloud Computingu oraz umiejętności menagerskie, które wykorzystuję w codziennej pracy – komentuje Estera Kot, stypendystka I edycji. Najlepsze ze stypendystek mają także szansę na staż w firmie Intel w Polsce lub w USA. W tym roku to właśnie Estera jedzie do siedziby Intela do Hillsboro w USA.

Milion stanowisk w ITC

Dlaczego warto inwestować w kapitał ludzki w nowych technologiach? Michał Dżoga, dyrektor ds. publicznych w firmie Intel w trakcie konferencji prasowej inaugurującej stypendium zwrócił uwagę na fakt, że w Europie jest w tej chwili milion nieobsadzonych miejsc pracy związanych z teleinformatyką. Branża informatyczna w Polsce i na świecie od lat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet  – od kilku do kilkunastu procent. Dodatkowo, jak pokazuje raport „Kobiety na politechnikach 2016”  – od kilku lat obserwujemy w naszym kraju niepokojącą tendencję zmniejszania się liczby studentów kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją w ogóle.

Kobiet jest wśród nich 13,8 procenta. Od zeszłego roku, i pierwszej edycji stypendiów, zaobserwowano niewielki wzrost zainteresowania kierunkami informatycznymi wśród kobiet – o 0,8% (podczas gdy od 5 lat stale spada liczba mężczyzn studiujących kierunki z tej grupy). W przypadku kobiet odnotowujemy więc zaczątek nowej, pozytywnej tendencji.   – Moje wątpliwości dotyczące wyboru ścieżki kariery zostały rozwiane za sprawą rozmowy z moją mentorką. Dzięki niej mocno zgłębiam dziedzinę ICT – przekonuje Joanna Maraszek, stypendystka I edycji.

Jak aplikować?

Do udziału w programie zapraszamy tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich i magisterskich polskich uczelni technicznych. Aplikować można przez stronę www.stypendiadladziewczyn.pl do 30 czerwca 2016 r. – Program trafnie wypełnił niszę w programach stypendialno-rozwojowych przeznaczonych dla młodych ludzi  – zauważa Paulina Tomaszewska, stypendystka I edycji.

W ramach programu Nowe technologie dla dziewczyn rozdysponujemy dwadzieścia stypendiów na rok akad. 2016/17. Na stronie internetowej program dostępny jest także regulamin oraz lista uczelni (wszystkie publiczne uczelnie techniczne w kraju) i kierunków objętych programem.

KAROLINA WINSCH


Juliusz Kornaszewski, Kierownik ds. marketingu i komunikacji biznesowej Intel.

Pierwszą edycję programu stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn oceniam jako duży sukces, zarówno w kategorii liczby zgłoszeń – dostaliśmy ponad 600 aplikacji od kandydatek zainteresowanych programem, jak i ich jakości – wybrane 20 stypendystek to wyjątkowo mądre, utalentowane kobiety, z konkretnymi osiągnięciami w dziedzinach, które z pasją zgłębiają. Trafiliśmy także w potrzeby grupy docelowej – wszystkie stypendystki są bardzo zadowolone z wzięcia udziału w programie, pozytywnie oceniają pakiet, który dla nich skonstruowaliśmy – opiekę mentora, możliwość odbycia stażu w centrum rozwojowo-badawczym Intel w Gdańsku lub USA oraz wsparcie finansowe. W ankiecie oceniającej program 100 proc. dziewczyn deklaruje, że poleciłoby Nowe technologie dla dziewczyn swoim koleżankom.

Program to także sukces współpracy pomiędzy sektorami – biznesem reprezentowanym przez firmę Intel, sektorem organizacji pozarządowych, czyli w tym wypadku Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz sferą akademicką – uczelniami, które zaangażowały się w promocję projektu. Udowodniliśmy, że łącząc siły, możemy faktycznie zmieniać rzeczywistość! Za przejaw zapotrzebowania na działania tego typu uznaję też fakt ogromnego zainteresowania opinii publicznej tematyką zwiększenia udziału kobiet w sektorze nowych technologii. Dla nas – lidera w branży – to bardzo ważne, aby angażować kobiety i obalać stereotypy, że rynek technologii to męska działka. W Intelu stawiamy na różnorodność, nie tylko w wymiarze płci, ale i wieku czy pochodzenia naszych pracowników, bo wiemy, że ma ona pozytywny wpływ na wzrost efektywności pracy i innowacyjność firmy.

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland