Razem dla STEM

Okrągły Stół (dla Kobiet) w STEM to partnerska inicjatywa osób i instytucji zainteresowanych popularyzacją nauk technicznych i ścisłych, twórczym zbliżeniem pomiędzy światem uczelni i biznesu technologicznego i uruchamianiem potencjału kobiet w nauce, technologii, innowacji.

Chcemy działać razem. Chcemy wspólnie tworzyć ambitne rozwiązania. Chcemy wspierać się w indywidualnych przedsięwzięciach, wymieniać doświadczeniami i korzystać ze swoich zasobów.

Bo sprawa jest wspólna. A czas na działanie – najlepszy.

Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary, przez które ścieżka edukacyjna i zawodowa wiodą do szeroko rozumianej nauki, branży technologicznej i do styku badań z przemysłem. A to właśnie na tym styku dzieje się to, co najciekawsze – innowacyjne rozwiązania problemów, zarówno tych wielkich – cywilizacyjnych, jak i tych najbliższych, związanych z wyzwaniami dnia codziennego.

W Polsce zainteresowanie tym obszarem jest małe. Młodzi ludzie niechętnie wybierają kierunki techniczne i ścisłe, tylko promile z nich zdają maturę z informatyki. Niedobór inżynierów oraz specjalistów związanych z nowymi technologiami oblicza się już na milion w Europie do roku 2020.

Niepokojąca jest mała obecność kobiet na uczelniach technicznych – na kierunkach stricte technicznych jest ich do 20%, a na informatyce – tylko 13%.

Kobiety stanowią olbrzymi, niewykorzystany dotąd potencjał, który może nadać rozwojowi branży technologicznej impetu i nowej jakości. Ich zaangażowanie i unikalna perspektywa tworzą szansę na kreowanie nowych sposobów rozwiązywania wyzwań współczesności. Na budowanie kompetentnego społeczeństwa, które z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie.

Trzeba je tylko zainspirować. Pokazać świetne historie role models. I przekonać, że tam, gdzie pasja spotyka się z technologicznym know-how – wszystko jest możliwe.

Usiądźmy przy Stole

Celem Okrągłego Stołu dla Kobiet w STEM jest zaprojektowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania obszarem STEM wśród młodych ludzi i zwiększenia w nim aktywności kobiet. Zaproszeni zostali do niego Partnerzy zainteresowani współtworzeniem takiej zmiany: twórcy polityk publicznych/przedstawiciele resortów, firmy technologiczne, przedstawiciele środowisk edukacyjnych i akademickich, organizacje pozarządowe i media.

Sesję otworzy Gość Specjalny konferencji – Steven Zipkes, laureat amerykańskiej nagrody: STEM Visionery.

Ważnym głosem będą młode, utalentowane inżynierki, informatyczki, start-uperki i innowatorki stojące u progu kariery w obszarze STEM. To dla nich zbieramy się przy tym Stole.

To one tworzyć będą prawdziwą zmianę.

Kontynuacja

To wydarzenie wieńczące przedsięwzięcie firmy Siemens i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”. W jego ramach stworzony i opublikowany został „Raport” oraz „Rekomendacje” – dostępne na stronie www.potencjalkobiet.pl Przeprowadzony został także cykl konsultacji z grupami interesariuszy zmian (media, biznes, edukacja/nauka, partnerzy społeczni) – „Śniadania z Potencjałem”. 

Efektem obrad Okrągłego Stołu będzie dokument dobrej woli Partnerów „Działamy dla STEM”, w którym zadeklarują oni działania (własne i wspólne) na rzecz kobiet w nauce/innowacji/technologii  – do roku 2025.

Przy Okrągłym Stole zasiądą m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Komisja Europejska, Akademia Górniczo-Hutniczna w Krakowie, Intel, IGT (d. GTECH), Cisco, Boston Consulting Group, Roche, Google, Schneider Electric oraz gospodarze: Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Siemens.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland