MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

SZANSA
Powstanie naszej uczelni wiązało się z utworzeniem szansy na studiowanie, aby każdy miał dostęp do instytucji kształcenia. Dzisiaj ANS im. J. A. Komeńskiego w Lesznie otwiera szerokie możliwości do dalszego rozwoju.

NOWA NAZWA
Z dniem 1 października 2022 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy uczelni – PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zmienia się na „Akademia Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie”.

RODZAJE STUDIÓW
Prowadzimy studia jednolite magisterskie, studia magisterskie drugiego stopnia, inżynierskie, licencjackie, a także dualne. Szeroki wybór kierunków studiów uzupełnia ambicje i chęć samorealizacji młodych ludzi, a przede wszystkim daje możliwość zatrudnienia.

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU
Naszym celem jest wstępne przygotowanie absolwentów do pracy w wybranym zawodzie bądź grupie zawodów. Realizując program studiów o profilu praktycznym podejmujemy się organizacji zajęć w sposób praktyczny aby student maksymalnie wykorzystał nabyte umiejętności i wyniesioną z zajęć wiedzę.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
W ostatnim czasie uczelnia wzbogaciła się o nowe inwestycje i zyskała dodatkowe środki pozwalające na dalszy dynamiczny rozwój. Uruchomione zostało supernowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci na kierunku pielęgniarstwo uczą się na nowoczesnych symulatorach w otoczeniu odwzorowującym otoczenie szpitalne. Powstały pracownie, które zapewniają najwyższy poziom kształcenia w zakresie przedmiotów wykładanych na różnych kierunkach. Znakomite warunki edukacji mają studenci kierunku fizjoterapia, informatyka, doposażone pracownie mechatroniki, elektroniki, wychowania fizycznego czy ekonomii. Pracownie służą zdobywaniu kompetencji zgodnie z nowoczesnymi trendami w poszczególnych obszarach nauki.

DOM STUDENTA/BIBLIOTEKA UCZELNIANA
Dla studentów spoza Leszna w Domu Studenckim „Komenik” udostępniamy pokoje, w zdecydowanej większości jednoosobowe z łazienkami. W Bibliotece Uczelnianej każdy student znajdzie wszelkie potrzebne materiały i publikacje do realizacji zajęć.

WYMIANA/WYJAZDY ZAGRANICZNE
Szczególną wagę przykładamy do współpracy międzynarodowej z zagranicznymi uczelniami o podobnym do naszego profilu. Służy temu wymiana studentów i wykładowców realizowana w ramach europejskiego programy mobilności „Erasmus +”, w którym z dużym powodzeniem od wielu lat uczestniczymy.

JAKOŚĆ ZAJĘĆ
Zajęcia w naszej uczelni prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Gwarantujemy solidne wykształcenie.

Każdy może wykorzystać swój potencjał, osiągnąć zamierzony cel, a wybierając ANS w Lesznie – wybrałeś dobrze.

Czy wiesz, że:

 • Nasze studia stacjonarne są bezpłatne!
 • Kształcimy na 14 kierunkach.
 • Realizujemy godziny zajęć praktycznych w obszarze od 500 do ponad 1500 w zależności od obranego kierunku studiów.
 • Rekrutacja przebiega online, to tylko 5 kolejnych kroków do zapisania się na studia.
 • O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.
 • Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.
 • Podpisaliśmy 27 umów partnerskich z Uczelniami z różnych krajów.
 • Studia mają charakter praktyczny – co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Już od początku studiów studenci nabywają umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
 • Cyklicznie organizowany jest program Erasmus+ Project Week, uznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ za „modelowy przykład ewolucji” projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!