MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c
tel. 32 295 93 00

Rekrutacja
tel. 32 295 93 10

facebook.com/wsb.dg
instagram.com/akademia.wsb
tiktok.com/@akademia.wsb

Utworzona w sierpniu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 66

Rektor: dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Uprawnienia habilitacyjne: 4
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
H – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
H – dr hab. nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Uprawnienia doktorskie: 4
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
D – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
D – dr nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

www.wsb.edu.pl

info@wsb.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Twój rozwój – nasze doświadczenie

3. miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce! Akademia WSB po raz kolejny znalazła się na podium prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 i jest jedyną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

Akademia WSB zajęła również 2. miejsce w kraju w grupie kryteriów biorących pod uwagę Umiędzynarodowienie, gdzie oceniane są m.in. programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska studenckiego.

Lider wśród uczelni niepublicznych w Polsce

Akademia WSB jest liderem kształcenia w kraju i województwie śląskim. Aż 7 kierunków z szerokiej i zróżnicowanej oferty Uczelni znalazło się w ścisłej czołówce Rankingu, a zdecydowana większość z nich zajęła 1. miejsce w kraju.

 • Bezpieczeństwo narodowe – nr 2 wśród uczelni w Polsce.
 • Zarządzanie – nr 2 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych woj. śląskim.
 • Pedagogika – nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.
 • Transport – nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.
 • Informatyka (studia magisterskie) – nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.
 • Fizjoterapia – nr 1 wśród uczelni niepublicznych oraz nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.
 • Ratownictwo medyczne – nr 1 wśród uczelni niepublicznych w woj. śląskim.

Akademia WSB została doceniona także w kategorii „Absolwent na rynku pracy” oraz „pod względem liczby publikacji naukowych.

Praktyczne i nowoczesne metody kształcenia

– Akademia WSB stawia na innowacje, dlatego wdraża nowoczesne metody dydaktyczne, tj. problem based learning, problem solving, design thinking oraz tutoring akademicki. Uczelnia wykorzystuje także wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość w edukacji. Studenci mogą korzystać między innymi z wirtualnej symulacji medycznej pozwalającej na wykonywanie czynności ratunkowych na wirtualnych pacjentach czy symulatora starości umożliwiającego wcielenie się w rolę osoby starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu.

Uczelnia promuje specjalności studiów, które odpowiadają na potrzeby pracodawców oraz przygotowują do zawodów, które pojawią się w przyszłości, np. Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science, Cloud Computing czy Analityk danych biznesowych. Ponadto w Akademii WSB prowadzony jest program „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” umożliwiający studentom zdobywanie doświadczenia na rynku pracy już od pierwszego semestru studiów stacjonarnych – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB.

CZY WIESZ, ŻE...

 • Akademia WSB posiada kampusy w 5 miastach: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Kraków, Olkusz, Żywiec
 • Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, inżynieria lądowa i transport.
 • W ofercie Akademii WSB są 22 kierunki studiów I, II stopnia oraz 220 specjalności studiów, 2 kierunki dualne (logistyka, informatyka), 5 kierunków studiów w językach obcych oraz 100 kierunków studiów podyplomowych i MBA,
 • Akademia WSB wypromowała 82 doktorów i doktorów habilitowanych, a także 50 tys. absolwentów studiów I, II stopnia i studiów podyplomowych
 • Co 3 student zagraniczny studiujący w województwie śląskim kształci się w Akademii WSB, a w Uczelni studiuje 2283 studentów zagranicznych z ponad 64 krajów
 • Akademia WSB otrzymała 13 pozytywnych akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym 2 oceny wyróżniające oraz 2 międzynarodowe akredytacje jakości CEEMAN IQA, EUR-ACE® Label (KAUT)

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt