MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 58 80, 81 537 58 70

www.umcs.pl; www.irk.umcs.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury opuściło już blisko 250 tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na niemal 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach. Oferuje także kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych.

Od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszą się takie kierunki, jak: psychologia, finanse i rachunkowość, anglistyka, lingwistyka stosowana, jazz i muzyka estradowa, prawo czy logistyka. Co roku do oferty studiów wprowadzane są również nowe kierunki, których programy są konsultowane z przedstawicielami potencjalnych pracodawców. UMCS kształtuje nową ofertę edukacyjną, podejmując przy tym wszelkie starania, aby dostosować programy nauczania do aktualnych wymogów rynku pracy. Biorąc pod uwagę wspomniane aspekty, oferta kształcenia UMCS wzbogaciła się o nowoczesne i niezwykle perspektywiczne kierunki studiów m.in.: kryminologię, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (dające możliwość uzyskania podwójnego dyplomowania) czy prowadzone w języku angielskim Data Science oraz IT Cyber Security. Studenci UMCS mogą korzystać z nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego. W roku akademickim 2020/2021 uczelniany kampus powiększył się o dwa nowoczesne obiekty w pełni dostosowane do potrzeb współczesnych użytkowników. Zarówno Wydział Politologii i Dziennikarstwa, jak i Instytut Psychologii zyskały nowe siedziby na tzw. Kampusie Zachodnim. W ich bezpośrednim sąsiedztwie trwa budowa kolejnego obiektu – budynku Instytutu Pedagogiki. Oprócz bardzo dobrych warunków do zdobywania wiedzy, studenci posiadają także szeroki wachlarz możliwości realizacji swoich pasji. Uniwersytet proponuje im atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w ok. 30 sekcjach oraz zespołach sportowych KU AZS UMCS Lublin. Pasjonaci szeroko rozumianej kultury studenckiej z pewnością odnajdą swe miejsce w różnych grupach artystycznych i twórczych działających w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Obiekt ten przez 55 lat swojego istnienia wpisał się na stałe w mapę Lublina. Dzięki niedawnemu remontowi powstały tam liczne przestrzenie, dające wiele możliwości do studenckich spotkań oraz podejmowania i realizacji różnorodnych inicjatyw.   Łącznie na wszystkich rodzajach studiów w UMCS każdego roku kształci się ok. 20 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od kilku lat Uniwersytet aktywnie i skutecznie prowadzi także promocję i rekrutację kandydatów na studia wśród cudzoziemców. W efekcie obecnie Uczelnia kształci blisko 1800 studentów zagranicznych! Nietuzinkową cechą wyróżniającą UMCS jest kampus studencki zlokalizowany w centrum miasta, co zapewnia doskonałą komunikację z niemal każdym miejscem w Lublinie oraz poczucie bycia w centrum miejskich wydarzeń. Kampus tworzą budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich o najwyższym standardzie, stołówka akademicka „Trójka”, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka (z miejscami do cichej nauki oraz pracy grupowej) itp. Wspomniana stołówka akademicka „Trójka” to miejsce, w którym nie tylko znajduje się lokal gastronomiczny – w nowej przestrzeni przygotowana została dla studentów także specjalna strefa coworkingowa – do swobodnej nauki, indywidualnej lub wspólnej pracy i do relaksu. Samo Miasteczko Akademickie, oprócz swych walorów mieszkaniowych, jest również doskonale zaprojektowanym zespołem urbanistycznym, zasługującym na trwałe miejsce w historii architektury XX wieku.

Rok założenia: 23 października 1944

Studenci ogółem: ok. 20 tys.
Studenci cudzoziemcy: ok. 1800
Nauczyciele akademiccy: ok. 1600

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS w Lublinie
  • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska  Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
  • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS– Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
  • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Prorektor ds. Ogólnych

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt