MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Opolski

45-040 Opole, pl. Kopernika 11
tel. 77 541 59 03 do 05
fax 77 454 10 05, 77 541 59 00

www.uni.opole.pl

rektorat@uni.opole.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Opolski powstał na mocy Ustawy Sejmu RP z dnia 10 marca 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako 12-ty uniwersytet w naszym kraju. Było to wydarzenie o wielkim znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego, dające szanse szerszego niż dotychczas kształcenia elit intelektualnych naszego regionu. Uczelnia kształci studentów na 12 wydziałach, prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą. Od roku akademickiego 2017/2018 Uczelnia prowadzi kierunek lekarski. 15 lipca 2020 roku nastąpiło formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym do bogatej oferty kształcenia w naszym uniwersytecie trafiło pięć bardzo atrakcyjnych kierunków medycznych: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i kosmetologia – składające się na nowy, utworzony na bazie szkoły medycznej Wydział Nauk o Zdrowiu. Pełną ofertę możliwości kształcenia, wymagania egzaminacyjne, terminy składania dokumentów i przeprowadzania egzaminów oraz ogólną charakterystykę przebiegu studiów i uzyskanych kwalifikacji zawiera strona internetowa: www.uni.opole.pl 

 

Rok założenia: 1994

Studenci ogółem: ok. 9156
– w tym na studiach stacjonarnych: 7765
– w tym na studiach niestacjonarnych: 1391
Udział kobiet: 72 %
Studenci cudzoziemcy: 819
Nauczyciele akademiccy: 916

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor
  • prof. dr hab. Jacek Lipok – Prorektor ds. nauki, Pierwszy Zastępca Rektora
  • dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Prorektor ds. rozwoju i finansów
  • dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów
  • dr hab. Renata Szyguła, prof. UO – Prorektor ds. Collegium Medicum

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!