MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Powiślańska Szkoła Wyższa

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29
Rekrutacja:
tel. 55 615 13 73
Informacja:
tel. 660 758 017

 

Gdańsk
ul. Heweliusza 11,
80-890 Gdańsk (II piętro)

 

Toruń
ul. Prosta 4,
87-100 Toruń

 

Kościerzyna
ul. W. Sikorskiego 1,
83-400 KościerzynaUtworzona we wrześniu 1999 r.
Numer uczelni w ewidencji – 166

Rektor: prof. dr hab. Krystyna Strzała

www.powislanska.edu.pl

dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Uczelnia na miarę XXI wieku

Naszym mottem „Wybierz dziś zawód jutra” inspirujemy do mądrych wyborów!, bo studia mają nas rozwijać, a nie tylko uczyć – warto to przemyśleć!

Studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej to studia realizowane, w oparciu o najwyższe standardy jakości kształcenia, poparte akredytacjami krajowymi, w tym ministerialnymi, ale także akredytacjami i rekomendacjami uznanych instytucji akredytacyjnych oraz światowej sławy Uniwersytetów, będących partnerami Uczelni.

Na wszystkich prowadzonych kierunkach dokładamy starań na najwyższym poziomie, aby STUDENT otrzymał nie tylko wykształcenie, ale także dzięki szeroko prowadzonych projektach europejskich, uzyskał wiele korzyści dodatkowych, takich jak certyfikowane szkolenia, wsparcie finansowe w postaci płatnych praktyk, czy stypendiów motywacyjnych. Bardzo ważnym aspektem i kierunkiem rozwoju Uczelni jest wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia, dzięki którym nasi ABSOLWENCI legitymują się, bardzo często, unikatową na skalę kraju i Europy, wiedzą i umiejętnościami. Został nam przyznany certyfikat „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach, certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła na medal” czy „Dobra Szkoła” i wiele innych, z których jesteśmy niezmiernie dumni.

Zajęcia
Podstawą do realizacji zajęć jest model case study (studium przypadku), który jest jedną z najbardziej efektywnych form nauczania. Pozwala on zapamiętać ponad 30% więcej informacji niż w trakcie zajęć tradycyjnych. Drugą, równie efektywną formą kształcenia praktycznego jest project-based learning (nauczanie poprzez projekt). Taka metodyka kształcenia pozwala na efektywną naukę, naukę nakierowaną na wszechstronny rozwój studenta – jego wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności!

Absolwent
Nasze programy nauczania są tak skonstruowane, aby każdy student z powodzeniem znalazł zatrudnienie po ukończeniu studiów – czy to w Polsce czy na Świecie. Nigdy nie dopuścimy aby student, jak powszechnie na uczelniach był numerem w indeksie.

PMCSM
Powiślańska zrealizowała projekt utworzenia Centrum Symulacji Medycznych, finansowany z funduszy unijnych, aby studenci mogli w warunkach symulowanych – na fantomach ćwiczyć umiejętności praktyczne. Nasze centrum jest wysoce wyspecjalizowanym, zrobotyzowanym laboratorium, w którym studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne na jak najwyższym poziomie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Posiadamy fantomy i trenażery, które emitują żywego człowieka. Fantomy można programować tak, aby ich sztuczne ciała oddawały daną jednostkę chorobową, przy czym można także wywoływać określone symptomy chorobowe już w trakcie pracy studenta.

Czy wiesz, że:

...za sprawą najnowszych technologii student ma możliwość wyboru czasu, miejsca, atmosfery oraz indywidualnego tempa nauki – brzmi fajnie, prawda?

Uczelnia w Smartfonie? To możliwe!

Powiślańska Szkoła Wyższa, w tym Platforma Kształcenia Zdalnego PSW daje Studentowi:

  • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluację, kontakt z wykładowcami, obsługę płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługę prac dyplomowych.
  • Możliwość uczestnictwa w interaktywnie, zdalnie prowadzonych zajęciach na odległość (wybranych przedmiotach w całym programie studiów!) za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością późniejszego odtwarzania wykładów offline.
  • Ograniczenie konieczności kontaktów z dziekanatem uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami i administracją.
  • Stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki bieżącym informacjom, a także newsletterowi i systematycznym komunikatom.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt