MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Lubelska Akademia WSEI (d. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

Utworzona w październiku 2000 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 196

Rektor: prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz

www.wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Otwórz drzwi do nowych możliwości!

Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna uczelnia we wschodniej Polsce otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale i na działalności od licencjatu do doktoratu.

Mury Uczelni od 2000 roku opuściło ponad 47 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy są obecni w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Dlaczego warto wybrać studia w Akademii WSEI?

Nasi wykładowcy to utalentowani eksperci w swoich dziedzinach, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także inspirują i motywują naszych studentów. Z pasją dzielą się swoimi doświadczeniami, prowadzą badania na najwyższym poziomie i są gotowi wspierać Cię w realizacji Twoich celów. Dzięki nim odkryjesz nowe perspektywy i rozwijasz umiejętności potrzebne w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Nasza oferta edukacyjna jest szeroka i różnorodna, obejmująca dziedziny od nauk ścisłych i technicznych, przez humanistykę, aż po biznes i nauki społeczne. Umożliwiamy Ci wybór z różnorodnych programów studiów, dopasowanych do Twoich zainteresowań i celów zawodowych. Nasz innowacyjny program nauczania skupia się na rozwijaniu kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i zdobywania praktycznego doświadczenia. Nasze nowoczesne laboratoria i pracownie są idealnym miejscem do eksplorowania i realizacji swoich pomysłów. Uczymy Cię praktycznych umiejętności, które są wartościowe na rynku pracy, a jednocześnie zachęcamy Cię do myślenia innowacyjnego i kreatywnego.

Zapraszamy do naszej Uczelni, gdzie oferujemy studia realizowane zarówno w Lublinie, jak i w Warszawie! W ofercie dydaktycznej na kandydatów czekają studia prowadzone w języku polskim i angielskim: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo oraz nowości Terapia zajęciowa z rehabilitacją oraz Fizjoterapia.

Niezależnie od miejsca, które wybierzesz na swoje studia, możesz być pewien, że nasza Uczelnia zapewni Ci wysoką jakość nauczania, doświadczonych wykładowców i nowoczesne zaplecze edukacyjne. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności praktycznych i przygotowanie Cię do sukcesu zawodowego w wybranej dziedzinie.jęt¬ no¬ ści prak¬ tycz¬ nych i przy¬ go¬ to¬ wa¬ nie Cię do suk¬ ce¬ su za¬ wo¬ do¬ we¬ go w wy¬ bra¬ nej dzie¬ dzi¬ nie.

Czy wiesz, że Akademia WSEI to:

 • 25 kierunków studiów (w tym na 7 w języku angielskim) licencjackich, inżynierskich i magisterskim z 49 specjalnościami,
 • studia MBA,
 • szkoła doktorska,
 • Filia w Warszawie, ul. Twarda 14/16,
 • system studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki,
 • najnowocześniejsze i jedyne, we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
 • nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonalą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.),
 • wirtualne laboratoria dla kierunku Mechatronika i Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego z autorskim programem profilaktycznym
 • Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami dla 300 osób.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt