MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Lubelska Akademia WSEI (d. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

Utworzona w październiku 2000 r.
Nu mer uczelni w ewidencji – 196

Rektor: prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz

www.wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Zobacz, Poczuj. Przeżyj innowacje.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 22 lat kształci studentów na 24 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnia od samego początku istnienia aktywnie tworzy pomost między pracodawcami a studentami, co jest jej zdecydowanym atutem. Dzięki włączeniu pracodawców w proces dydaktyczny i aktywizacji zawodowej studentów już na wczesnym etapie nauki studenci WSEI to osoby pracujące, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie swoją renomę zawdzięcza temu, że ludzie w niej pracujący są osobami tworzącymi innowacje. Wizja Uczelni marzeń jest oparta na konsekwentnie realizowanym precyzyjnym planie, który pozwala na ciągły rozwój i budowanie marki WSEI.

Dlaczego warto wybrać studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie?
Władze WSEI, nauczyciele akademiccy oraz wszyscy pracownicy starają się o jak najwyższy poziom i jakość studiów nie tylko dla własnej satysfakcji i podniesienia prestiżu Uczelni samej w sobie, ale przede wszystkim po to, żeby zdobycie dyplomu gwarantowało zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na bardzo wysokim poziomie. Współcześni pracodawcy i działy HR coraz rzadziej pytają o ukończone studia. Zamiast tego osoby zajmujące się rekrutacją do pracy pytają o znajomość obsługi konkretnych programów, urządzeń, poziomie zaawansowania ich obsługi czy znajomości aktualnych branżowych trendów. W dużej części za tę wiedzę naszych absolwentów odpowiada Uczelnia i do tego przywiązywana jest szczególna uwaga podczas tworzenia programów kształcenia każdego z oferowanych kierunków studiów. Analizując współczesne trendy, myśląc o kompetencjach i zawodach przyszłości widać również zwiększające się zapotrzebowanie na zawody kreatywne i społeczne, a także wymagania związane z posiadaniem określonych kompetencji do wykonywania zawodu.

Nowy Rok Akademicki 2022/2023 w WSEI
Uczelnia, jak zwykle, bardzo dobrze przygotowuje się do nowego roku akademickiego, począwszy od nowych rozwiązań w kształceniu ONLINE, takich jak laboratoria w chmurze, czy też zajęcia prowadzone w streamingu.

W ofercie dydaktycznej na kandydatów czekają w tym roku 24 kierunki studiów prowadzone w języku polskim i angielskim: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo oraz nowy kierunek kształcenia Terapia zajęciowa z rehabilitacją.

WSEI TO...

  • WSEI to 40 tys. absolwentów, ponad 8 tys. obecnie uczących się studentów, ponad 1300 studiujących cudzoziemców z 29 krajów, ponad 400 podpisanych umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym
  • WSEI to system studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki
  • Posiadamy najnowocześniejsze i jedyne, tego typu we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
  • Posiadamy nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonałą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.);
  • Posiadamy Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami dla 300 osób;

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt