MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Studiuj w strefie INSPIRACJI

 • Ponad 95% absolwentów Uczelni pracuje
 • Praktyczny profil studiów
 • Staże i praktyki u partnerów biznesowych WSEI

WSEI W LUBLINIE JUż OD 21 LAT MA MOCNĄ POZYCJĘ NA AKADEMICKIEJ MAPIE POLSKI i JEST LIDEREM NIEPUBLICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WOJ. LUBELSKIM. nasi studenci nie mają problemów z osiągnięciem wymarzonych celów zawodowych. dyplom Uczelni jest dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy.

PASJA, POTENCJAŁ i PRZYSZŁOŚĆ to trzy słowa, które najlepiej charakteryzują 20-letnią działalność Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Od pasji do kształcenia ludzi na wysokim potencjale zrodziła się idea założenia nowoczesnej, wyznaczającej trendy Szkoły Wyższej, która z czasem stała się wiodącym w regionie Centrum zdobywania praktycznego wykształcenia. Współpraca z otoczeniem biznesu, z uwzględnieniem w programach studiów uwag i potrzeb pracodawców sprawiły, że studenci kończący naukę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie mają problemów z zaplanowaniem swojej ścieżki zawodowej. Oprócz konkretnej wiedzy, absolwenci są wyposażeni w niezbędne umiejętności dostosowywania się do zmian, bycia przedsiębiorczymi i odważnymi w działaniu. To cechy, które są niezbędne do rozwijania swoich talentów i osiągania sukcesów.

Potencjał ośrodków naukowych jest mierzony zasobami możliwości, jakie Uczelnia może zaoferować swoim studentom w rozwijaniu ich zdolności i spełnianiu zawodowych marzeń. Dzięki najnowocześniejszej bazie dydaktycznej, kilkudziesięciu laboratoriom i pracowniom badawczym, ale przede wszystkim profesjonalnej, uczącej praktycznie kadrze naukowo-dydaktycznej, studiowanie i doświadczanie przyszłego zawodu stają się przyjemnością. Przyszłość to zmiany we wszystkich obszarach naszego życia, dlatego tak ważne jest żeby już dziś zauważać tendencje tych zmian. Solidna i nowoczesna edukacja, odważne, biznesowe działanie i myślenie perspektywiczne – wszystko to oferuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo oraz w języku angielskim na Informatyce, Zarządzaniu, Ekonomii i Pielęgniarstwie, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Z myślą o studentach uruchamiane są nowe specjalności, które są odpowiedzią na wskaźniki zapotrzebowania na pracowników oraz wymagania dotyczące konkretnych umiejętności od przyszłych kandydatów przez pracodawców.

Studia to nie tylko nauka. Koła naukowe, organizacje studenckie i Samorząd Studentów WSEI dbają o to, żeby czas poświęcony na naukę był przeplatany z czasem na rozrywkę i realizowanie ciekawych inicjatyw, a Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w świadomym kierowaniu karierą i aktywnym wejściu na współczesny rynek pracy.

WSEI TO...

 • WSEI to 38 tys. absolwentów, ponad 7,5 tys. obecnie uczących się studentów, ponad 750 studiujących cudzoziemców z 24 krajów, ponad 400 podpisanych umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym.
 • WSEI to system studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki.
 • Posiadamy najnowocześniejsze i jedyne, tego typu we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 • Posiadamy nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze doskonałą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.).
 • Posiadamy Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt