MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 00
rekrutacja: 22 593 10 20
e-mail: bss@sggw.edu.pl

www.sggw.edu.pl

rekrutacja@sggw.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci studentów na 39 kierunkach studiów (w tym 9 prowadzonych także w języku angielskim) w ramach 14 wydziałów – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię, informatykę, technologię biomedyczną, po turystykę i rekreację oraz dietetykę. Zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia.

Na studentów czeka 1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka. SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii.

Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Badanie populacji papug w Brazylii, leczenie lwów w RPA, a może studia połączone z kursem parzenia herbaty na Tajwanie? Sky is the limit! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki blisko 275 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika!

W SGGW poznasz też przyjaciół na całe życie. W 12 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 3000 miejsc. Do wyboru macie 47 naukowych kół studenckich, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Więcej na www.sggw.edu.pl

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):
1. Podstawą przyjęcia na studia będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych wymaganych na dany kierunek studiów.
2. Na studia niestacjonarne, z wyjątkiem kierunku weterynaria, w przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, właściwa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją.

Ogólne zasady rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia i absolwenci jednolitych studiów magisterskich.
2. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia a efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów II stopnia dokonuje uczelniana komisja rekrutacyjna w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez komisję rekrutacyjną przedmiotów.
3. Przyjęcia na studia II stopnia będą odbywały się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.
4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc uczelniana komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen z zachowaniem pozostałych kryteriów, tj. właściwego dyplomu oraz weryfikacji zgodności efektów uczenia się i zakwalifikować do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wymogów związanych z rejestracją.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt