MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 00
rekrutacja: 22 593 10 20
e-mail: bss@sggw.edu.pl

www.sggw.edu.pl

rekrutacja@sggw.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci studentów na ponad 40 kierunkach studiów (w tym ponad 10 prowadzonych także w języku angielskim) w ramach 14 wydziałów – od weterynarii i architektury krajobrazu, przez ekonomię, informatykę, technologię biomedyczną, po turystykę i rekreację oraz dietetykę. Zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji nowoczesny kampus oraz doskonałe warunki kształcenia. Na studentów czeka 1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesne laboratoria i świetnie wyposażona biblioteka.

SGGW to najstarsza uczelnia przyrodnicza w Polsce, od lat zajmująca wysokie miejsca wśród europejskich szkół wyższych. Adepci weterynarii znajdą tu m.in. klinikę małych zwierząt, klinikę koni oraz zwierzętarnię. Młodzi naukowcy mają możliwość prowadzenia badań na światowym poziomie w naszych innowacyjnych pracowniach m.in. w Centrum Badań Biomedycznych z wykorzystaniem unikalnej aparatury m.in. do biologii molekularnej, nanotechnologii i nanoinżynierii. Studenci kierunków rolniczo-przyrodniczych co roku w ramach praktyk terenowych odwiedzają arboretum w Rogowie, bagna w Białowieży czy nadleśnictwa Lasów Państwowych. A jeśli komuś marzy się spróbować sił za granicą, nic prostszego! Studenci SGGW jeżdżą po całym świecie, a uczelniana administracja – dzięki ponad 270 podpisanym umowom z uniwersytetami na całym świecie – pomaga w tym, by przygotowania do wyjazdu były ekscytujące, a nie frustrujące.

Ale wysoki poziom nauczania, centra badawcze z najnowocześniejszym sprzętem, ciekawe praktyki i zaangażowani w swoją pracę dydaktycy – to nie jedyne, co wyróżnia SGGW. Jak przystało na nowoczesną uczelnię XXI wieku, kampus zapewnia studentom wszystko, czego potrzebują. Na 72 ha powierzchni w sercu zielonego Ursynowa w Warszawie możesz mieszkać, uczyć się i spędzać czas ze znajomymi. Na miejscu znajdziesz m.in.: kultowy klub Dziekanat, basen, hale sportowe, boiska i kryte korty tenisowe, kuszące zielenią trawniki, gdzie w ciepłe popołudnia i wieczory można grać w badmintona oraz integrować się przy grillu, a nawet kino letnie wyświetlane na ścianie akademika! W 12 doskonale wyposażonych domach studenckich czeka na Was 3000 miejsc. Do wyboru macie wiele naukowych kół studenckich, AZS, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz uczelniany chór. Bo nic tak nie łączy, jak wspólna pasja!

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne):
1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych wymaganych na dany kierunek studiów.
2. Podstawą kwalifikacji na studia mogą być także wyniki egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potwierdzone dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika (na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji).
3. Na studia niestacjonarne w przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, właściwa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją.


Ogólne zasady rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
1. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów.
2. Dla kandydatów aplikujących na podstawie dyplomów ukończenia studiów wymagających weryfikacji zbieżności efektów uczelnia się, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji tych efektów w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Jeżeli, w wyniku weryfikacji, stwierdzone zostaną ewentualne rozbieżności efektów uczenia się, student zobowiązany zostanie do uzupełnienia, w trakcie studiów II stopnia, braków kompetencyjnych, poprzez realizację i zaliczenie wskazanych przez komisję przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS.
3. Przyjęcia na studia II stopnia będą odbywały się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.
4. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc uczelniana komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen z zachowaniem pozostałych kryteriów.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!