MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 05, 58 554 72 42

www.awfis.gda.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Rok założenia: od 1952 roku – Technikum Wychowania Fizycznego, od 6 sierpnia 1969 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, od 1981 roku Akademia Wychowania Fizycznego, od 2001 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Pełna nazwa – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Uczelnia w liczbach:
Liczba studentów ogółem: 1989 - w tym liczba kobiet: 931
- w tym liczba cudzoziemców: 68 oraz 21 z programu Erasmus
- w tym studenci stacjonarni: 1653
Nauczyciele akademiccy: 173
Uprawnienia habilitacyjne: od 1999 roku
Uprawnienia doktorskie: od 1992 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego, od 2015 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • Rektor – prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
 • Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju – dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS
 • Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

 

 

 

Informacje dodatkowe

Uwaga /studia stacjonarne/: każdy z kandydatów zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku na AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów. Punkty procentowe z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych przez Uczelnię (zob. http://awf.gda.pl/index.php?id=11)

Uwaga: 

kandydaci na kierunki Wychowanie Fizyczne, Sport I stopnia oraz Diagnostykę Sportową, posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub aktualną klasę mistrzowską lub aktualną klasę pierwszą oraz w zespołowych grach sportowycha) aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej; b) aktualny udział w rozrywkach; co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich c) medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/młodzieżowiec z lat 2020-2022 są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.
- maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia, sport I stopnia, diagnostyka sportowa I stopnia, posiadający: 1. aktualną drugą klasę sportową, albo 2. w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym. 

Uwaga: podane specjalizacje/specjalności dotyczą roku akademickiego 2020-2021.

uwaga: Uczelnia planuje rozpoczęcie kształcenia na studiach stopnia I na kierunkach:

 • aktywizacja sportowa z terapią środowiskową
 • dietetyka sportowa
 • fitness i trener personalny
 • kosmetologia
 • turystyka i hotelarstwo
 • zarządzanie w sporcie

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt