MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1

https://awf.gda.pl/

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Rok założenia: od 1952 roku – Technikum Wychowania Fizycznego, od 6 sierpnia 1969 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, od 1981 roku Akademia Wychowania Fizycznego, od 2001 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Pełna nazwa – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Liczba studentów ogółem: 2113 - w tym liczba kobiet: 1033
- w tym liczba cudzoziemców: 99 oraz 18 z programu Erasmus
- w tym studenci stacjonarni: 2056
Nauczyciele akademiccy: 190
Uprawnienia habilitacyjne: od 1999 roku
Uprawnienia doktorskie: od 1992 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • Rektor – prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
 • Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS
 • Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
 • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS

 

 

Informacje dodatkowe

Ogóle zasady przyjęć: 

1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku na AWFiS, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawo- wych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651).

2. W przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek Sprawność fizyczna w siłach specjalnych wymagane jest orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydane przez psychologa upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących  o wydanie pozwolenia na broń, wskazanego we właściwym rejestrze Komendanta Wojewódzkiego Policji.

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów otrzymują kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek: wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa, trener personalny i fitness, sprawność fizyczna w siłach specjalnych, turystyka i hotelarstwo, dietetyka w sporcie i rekreacji, posiadający jedną z następujących klas sportowych: aktualną klasę pierwszą, mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową lub w zespołowych grach sportowych: aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów   i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej albo w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2022-2024. 

4. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek: wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa, trener personalny i fitness, sprawność fizyczna w siłach specjalnych, turystyka i hotelarstwo, dietetyka w sporcie i rekreacji, posiadający: aktualną drugą klasę sportową albo w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym. 

uwaga: podane specjalizacje dotyczą roku akademickiego 2023/24


Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025: 

 • Rekrutacja podstawowa na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się nie później niż w dniu 30 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września 2024 r. 
 • Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia prowadzone w języku angielskim rozpoczyna się nie później niż 15 marca 2024 i trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2024 r.
 • Szczegółowe harmonogramy rekrutacji podstawowej określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!