MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Studiuj i pracuj w kurorcie – poznaj Sopocką Akademię Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych ma trzy wydziały, kształci na 10 kierunkach i wielu specjalizacjach. Prowadzi studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe, których oferta jest modyfikowana co roku w oparciu o zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. Można tu studiować we wszystkich trybach: dziennie, weekendowo, hybrydowo oraz online.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni w regionie, co potwierdzają wysokie pozycje w rankingach i konkursach. Kształci w zakresie finansów, biznesu, ekonomii, inżynierii produkcji i architektury.

20-letnie doświadczenie, tworzy przestrzeń przyjazną do nauki, ale również rozwoju osobistego. Absolwenci chwalą sobie nowoczesne formy kształcenia, wsparcie Akademickiego Biura Karier, wymiany międzynarodowe w ramach Erasmus+, darmowe kursy i szkolenia, wysokie stypendia oraz elastyczny system opłacania studiów.

ZAKORZENIENI W BIZNESIE
Korzenie Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych sięgają przede wszystkim biznesu, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Po ukończeniu kierunków na Wydziale Ekonomii i Finansów można starać się o certyfikat ACCA – jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji finansowych na świecie, rozpoznawalną na wszystkich kontynentach. Unikatowy kierunek studiów Business and Languages to połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków, dające możliwość jednej z trzech ścieżek dyplomowania: Finance and International Accounting, Human Resources Management i International Business.

MIŁOŚNICY PIĘKNA I FUNKCJONALNOŚCI
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki słynie ze swojej oferty szerokiego spektrum kierunków architektonicznych i projektowych: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

– W ciągu ponad 10-letniej pracy wydziału udało nam się stworzyć miejsce, w którym absolwenci architektury mają możliwość uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu architekta w całej Unii Europejskiej. Najbardziej cieszy, że dołączyliśmy do grona trzech uczelni niepublicznych w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta gwarantuje pełną uznawalność w krajach UE – mówi prof. SANS, dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, dziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki.

O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Architektura świadczy również ranking zdawalności na uprawnienia budowlane Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Uczelnia trafiła do TOP 10 w rankingu Izby Architektów RP, gdzie zajmuje 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych oraz 6. miejsce w Polsce.

Władze uczelni wiążą rozwój z otwartością, nowoczesnością, empatią, solidarnością i ekologią, bo te wartości są wpisane w DNA uczelni społecznie zaangażowanej. Za tymi hasłami stoją: otwarcie na potrzeby rynku, solidna etyka zawodowa, dbałość o środowisko naturalne oraz troska o zdrowie psychiczne studentów i różnorod­ność społeczności – w SANS kształcą się studenci z wielu stron świata.

SANS okiem pracowników:

  • Tu nie ma miejsca na suchą teorię – wykładowcy SANS to czynni zawodowo praktycy, a studenci nie siedzą w ławkach. Pogadanki w salach wykładowych? Zdarzają się, ale pogram realizowany jest również w oparciu o wyjazdy studyjne, zajęcia projektowe, laboratoryjne, terenowe i plenerowe. Wszystko w kameralnej atmosferze, dzięki czemu wykładowcy zawsze mają czas dla studentów.
  • Powołano Konwent Pracodawców, dzięki czemu można szlifować program studiów tak, aby był idealnie przystosowany do potrzeb rynku pracy. Praktyki zawodowe zdobywa się w renomowanych firmach krajowych i międzynarodowych. Uczelnia współpracuje z uznanymi na rynku firmami, takimi jak Kemira, Arla, Bayer, Thyssenkrupp i DNV.
  • Dziś młodzi ludzie na studiach dziennych są coraz bardziej zainteresowani modelem kształcenia opartym na zasadzie przemienności. W odpowiedzi na tę potrzebę powstały studia dualne. Studenci w trakcie tygodnia mają 3 dni pracy i 2 dni nauki, a w weekend cieszą się życiem studenckim. Absolwenci wychodzą nie tylko z dyplomem, ale i dwuletnim doświadczeniem zawodowym, co daje im przewagę na rynku pracy. Wierzymy w work-life balance, dlatego obok dbałości o edukację duży nacisk kładziemy na atrakcyjne życie studenckie. Nadmorskich wspomnień nic nie przebije!

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt