MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
tel. 22 561 79 92

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
www.sgsp.edu.pl/rekrutacja/IRK

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

www.sgsp.edu.pl

rekrutacja@sgsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. SGSP jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

W SGSP prowadzone są dwa kierunki studiów: inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkowe zastosowanie problematyki nauk o bezpieczeństwie do praktycznych zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, ochroną ludności i zarządzaniem bezpieczeństwem.

Informacje dodatkowe

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt