MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

STUDIA WOJSKOWE:
Dział Planowania i Organizacji Kształcenia  
tel. tel. 261 262 519, 261 262 590, 261 262 712
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl

STUDIA CYWILNE:
Dziekanat Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
tel. 261 262 923
e-mail: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
tel. 261 262 561
e-mail: wniuo@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
tel. 261 262 648
e-mail: rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 261 262 812
e-mail: wnhis@amw.gdynia.pl

www.amw.gdynia.pl

rekrutacja@amw.gdynia.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów cywilnych i wojskowych. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości. W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dzięki szerokiej gamie funkcjonujących organizacji studenckich, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje i doświadczenia. W AMW studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, laboratoriów, strzelnicy kontenerowej, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów: łączności bezpieczeństwa - GMDSS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, spawania, strzeleckiego - Śnieżnik, cyberpoligonu. Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Biblioteka Główna, Centrum Audytoryjno-Konferencyjne oraz Akademickie Centrum Sportowe z najnowocześniejszymi w północnej Polsce basenami pływackimi (w tym jednym o regulowanej głębokości - od 0 do 6 m), oraz Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Borach Tucholskich z dużym zapleczem sprzętu pływającego. Atutem Uczelni są komfortowe Domy Studenckie, które znajdują się na terenie kampusu.

Rok założenia: 1922

Uczelnia w liczbach:
Liczba studentów ogółem: ok. 2863
- w tym liczba kobiet: 1325
- w tym liczba cudzoziemców: 25
- w tym studenci stacjonarni: 2134

Nauczyciele akademiccy: 392

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne we wszystkich dyscyplinach posiada Federacja Akademii Wojskowych – Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej

Rektor Uczelni:

  • kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant

Informacje dodatkowe

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:
– konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego oraz dodatkowo: informatyki, fizyki i geografii zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
– test sprawności fizycznej - dwie dyscypliny sportowe - bieg wahadłowy 10x10 i podciąganie na drążku (mężczyźni) oraz bieg zygzakiem i zwis na ugiętych ramionach - (kobiety),
– test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
– rozmowa kwalifikacyjna.

Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne:
studia stacjonarne:
– konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.
studia niestacjonarne:
– wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!