MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12
tel. 22 825 80 34/35

Utworzona w lipcu 1995 r.
Numer uczelni w ewidencji – 62

Rektor: dr Monika Madej, prof. WSEiZ

www.wseiz.pl

rektorat@wseiz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

WSEiZ... czas na Twój najlepszy wybór!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów studiów i jakości nauczania zgodnej ze standardami europejskimi.

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów studiów i jakości nauczania zgodnej ze standardami europejskimi.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I° i II°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I° i II°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I° i II°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°) oraz Informatyka (I°). Nowością w ofercie edukacyjnej WSEiZ są studia drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie, Architektura Krajobrazu i Budownictwo oraz studia podyplomowe Aranżacja Wnętrz.

Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także na sześciu kierunkach studiów – magistra inżyniera, lub magistra.

Wydział Architektury WSEiZ – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Nasz Wydział Architektury jest też, jako jedyny wśród uczelni niepublicznych, laureatem prestiżowej nagrody „Top 10 for the Fu tu re Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa” miesięcznika Builder.

W celu ścisłego powiązania programów studiów ze zmieniającym się rynkiem pracy, intensywnie współpracujemy z otoczeniem gospodarczym, prowadzimy badania wskazujące na oczekiwania pracodawców, monitorujemy losy zawodowe absolwentów oraz organizujemy Targi Pracy. Przedstawicieli pracodawców – praktyków biznesu, architektów, kadrę zarządzającą renomowanych firm zapraszamy także na spotkania, wykłady i warsztaty, na których przekazują studentom swoje doświadczenia zawodowe.

Dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją!

CZY WIESZ, ŻE...

  • Wg danych z systemu „ELA” absolwenci WSEiZ pierwszą pracę znajdują w miesiąc, a średnia ich zarobków jest znacznie wyższa niż absolwentów wielu uznanych uczelni.
  • W WSEiZ działają Rady Pracodawców, które doradzają nam jak najlepiej przygotować studentów do pracy zawodowej.
  • Studenci WSEiZ biorą udział w realnych projektach realizowanych przez przedsiębiorców.
  • Biuro Karier WSEiZ wspiera studentów i absolwentów w znalezieniu pracy oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej organizując Targi Pracy, szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
  • „Projekt od A do Z – porady praktyków” to przestrzeń, w której wiedzą i doświadczeniem ze studentami dzielą się absolwenci WSEiZ.
  • W Galeria WSEiZ organizujemy wystawy prac zaprzyjaźnionych z Uczelnią twórców, wykładowców, absolwentów i studentów wspierając ich edukację i twórczy rozwój. Twoje prace także mogą się tam znaleźć!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!