MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk)

01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
tel. 22 348 65 44

www.wit.edu.pl

rekrutacja@wit.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Jesteśmy już 16 lat na rynku edukacyjnym.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Polska Akademia Nauk – Patronat

Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN. Najzdolniejsi studenci uczelni otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym. Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ W WIT

WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształci informatyków, grafików i menedżerów.

Nasze atuty:

 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura – sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych
 • Przyjazna atmosfera

 

Rektor: dr hab. inż. Maciej Krawczak

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt