MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
Dział Studiów i Spraw Studenckich:
tel. 61 848 70 09-11

www.up.poznan.pl

dsiss@up.poznan.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z ponad 100-letnia tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około ponad 7 500 studentów, na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach studiów drugiego stopnia, zatrudnia ponad 700 nauczycieli akademickich, w tym ponad 95 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach trzeciego stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej. W uczelni istnieje 6 wydziałów, które oferują szeroką gamę atrakcyjnych kierunków studiów, w tym m.in. o profilu praktycznym oraz interdyscyplinarne.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w obszarze działalności dydaktycznej dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia. Z widocznymi efektami wdraża standardy jakościowe przyjęte dla szkolnictwa wyższego, nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia absolwentom uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz wzrostu ich konkurencyjności

DLACZEGO MY?

 • Wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju
 • Przyszłościowe kierunki studiów cieszące się zainteresowaniem studentów i pracodawców
 • Możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą lub odbycia studiów równolegle
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków z biznesu
 • Nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza i dydaktyczna
 • Płatne praktyki i staże w ramach projektów unijnych
 • Jakość działalności naukowej, badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej wysoko oceniana w ewaluacjach przez ministerialne gremia

DLACZEGO TY?

 • Jesteś zainteresowany kierunkami studiów o profilu przyrodniczym, technicznym?
 • Chcesz uzyskać wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy?
 • Chcesz mieć wpływ na swoją ścieżkę kariery?
 • Oczekujesz uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, warsztaty?
 • Jesteś osobą ambitną i pełną pasji?
 • Jesteś zainteresowany dobrostanem środowiska, w którym żyjemy?
 • Chcesz mieć wpływ na przyszłość ziemi i przeciwdziała skutkom negatywnych zmian?

CO ZYSKUJESZ?

 • Interesujące studia
 • Udział w projektach dedykowanych studentom
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji
 • Wyjazdy studyjne do czołowych firm krajowych i zagranicznych
 • Poznanie interesujących ludzi
 • Możliwość realizacji swoich pomysłów i pasji w kołach naukowych i organizacjach studenckich

Rok założenia: 1919 (Wydział Rolniczo-Leśny w ramach Uniwersytetu Poznańskiego), od 1951 roku – autonomiczna uczelnia.

Studenci ogółem: 7 624
w tym na studiach stacjonarnych: 4740, niestacjonarnych – 2364

Studenci cudzoziemcy: 520
Nauczyciele akademiccy: 747

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – rektor
 • prof. dr hab. Piotr Ślósarz - prorektor ds. studiów
 • prof. dr hab. Piotr Goliński - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 • prof. dr hab. Roman Gornowicz - prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni

Informacje dodatkowe

Uwaga: terminarz i miejsce składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia - na stronie Uczelni: www.up.poznan.pl/kandydat


© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!