MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
Dział Studiów i Spraw Studenckich:
tel. 61 848 70 09-11

www.up.poznan.pl

dsiss@up.poznan.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.  Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie siedem i pół tysięcy studentów na trzydziestu różnorodnych, interesujących kierunkach studiów (w tym dziewięciu anglojęzycznych). Popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka, architektura krajobrazu oraz weterynaria. Zainteresowanie młodych ludzi budzą też nowe kierunki: geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny; jakość i bezpieczeństwo żywności, informatyka stosowana. Na studiach drugiego stopnia uruchomiono kierunki: interdyscyplinarne - analityka żywności, neurobiologia, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna oraz o profilu praktycznym – żywienie zwierząt
Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. W ofercie Uczelni znajduje się także szeroka gama studiów trzeciego stopnia realizowanych na wszystkich wydziałach oraz możliwość kształcenia na tym poziomie w języku angielskim – PhD study w ramach funkcjonowania szkoły doktorskiej. Można poszerzyć też swoją wiedzę wybierając studia podyplomowe z szerokiej oferty każdego z Wydziałów. Uniwersytet uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (nowoczesne sale wykładowe i laboratoryjne, akademiki, hala sportowa, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych. Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Rok założenia: 1919 (Wydział Rolniczo-Leśny w ramach Uniwersytetu Poznańskiego), od 1951 roku – autonomiczna uczelnia.

Studenci ogółem: 7713
– w tym na studiach stacjonarnych: 5075
Studenci cudzoziemcy: 350
Nauczyciele akademiccy: 746

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - Rektor
  • prof. dr hab. Piotr Ślósarz - Prorektor ds. Studiów
  • prof. dr hab. Piotr Goliński - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • prof. dr hab. Roman Gornowicz - Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni

Informacje dodatkowe

Uwaga: terminarz i miejsce składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia - na stronie Uczelni: www.up.poznan.pl/kandydat


© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt