MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 48
tel./fax 22 831 95 97

www.chat.edu.pl

chat@chat.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o blisko 70-letniej tradycji. Wyznacznikiem Uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia jest położona w dogodnej lokalizacji (Bielany) i posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie w dwóch dyscyplinach naukowych uzyskała oceny: A  w dyscyplinie nauki teologiczne i B+ w dyscyplinie pedagogika.

Wydział Teologiczny Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje, co oczywiste, również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce. Zgodnie ze swoim profilem naukowcy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale też są w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

Wydział Nauk Społecznych Jesteśmy wydziałem nowoczesnym, świetnie wyposażonym technologicznie, dostosowanym architektonicznie i mentalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwartym na współpracę z otoczeniem społecznym, oferującym sprawdzone miejsca praktyk zawodowych, kreującym nowe pomysły, otwartym na inicjatywy studenckie. Kierunki na których przygotowujemy naszych studentów: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja, uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki świata pracy. Kształcimy w nowoczesny sposób odnosząc się do uznanych teorii naukowych. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają uzyskane certyfikaty „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020, 2022,2023), przyznawane kierunkom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Jeśli szukasz atmosfery współpracy, dobrych relacji z wykładowcami, kadry o wysokich umiejętnościach dydaktycznych, jeśli chcesz studiować w uczelni nowoczesnej, twórczej i skłonnej do pozytywnych zmian, w której szanuje się odmienne sposoby myślenia – rozpocznij swoje studia na Wydziale Nauk Społecznych ChAT. 

Rok założenia: 1954 r.

Uczelnia w liczbach
(wg stanu na dzień 31.12.2022 r.)
Liczba studentów ogółem – 311
- w tym liczba kobiet – 175
- w tym liczba cudzoziemców – 39
- w tym studenci stacjonarni – 311

Uprawnienia habilitacyjne: w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne i w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Uprawnienia doktorskie: w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne i w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – Rektor
  • ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – Prorektor ds. finansów i rozwoju 
  • prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński – Prorektor ds. kształcenia i nauki

Informacje dodatkowe

uwaga: rekrutacja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk.chat.edu.pl/

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!