MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 48
tel./fax 22 831 95 97

www.chat.edu.pl

chat@chat.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Wydział Nauk Społecznych

Wydział osadzony jest ideowo w modelu uniwersytetu tradycyjnego, w którym współistnieją dydaktyka i badania naukowe zaś szczególną wagę przywiązuje się do wolności prowadzenia badań, osobowych relacji pomiędzy wykładowcami i adeptami nauki, dążenia do prawdy jako wyznacznika dociekań naukowych. Wydział dysponuje nowoczesnymi w pełni wyposażonymi w sprzęt multimedialny audytoriami, pracowniami metodycznymi, laboratoriami językowymi, utworzono pracownię Lego Education – Makerspace propagującą nauczanie problemowe i STEM w edukacji szkolnej.

Wydział Teologiczny

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje, co oczywiste, również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce. Zgodnie ze swoim profilem naukowcy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale też są w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

Rok założenia: 1954 r.

Uczelnia w liczbach
(wg stanu na dzień 31.12.2020 r.)
Liczba studentów ogółem – 377
- w tym liczba kobiet – 228
- w tym liczba cudzoziemców – 33
- w tym studenci stacjonarni – 377

Uprawnienia habilitacyjne: tak (w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne)
Uprawnienia doktorskie: tak (w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne i w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika)

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – Rektor
  • ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – Prorektor ds. finansów i rozwoju 
  • prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński – Prorektor ds. kształcenia i nauki

Informacje dodatkowe

uwaga: rekrutacja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk.chat.edu.pl/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt