MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43

www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER WYDZIAŁ
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław,
chem.uwr.edu.pl, uwr.edu.pl
social media: @WydzialChemiiUWr, @wchuwr, @WCh_UWr
rekrutacja.uni.wroc.pl

Wiązania to nasza specjalność, DLATEGO zwiąż swoją przyszłość z nami

Chemia jest dziedziną nauki nierozerwalnie związaną z rozwojem cywilizacji: człowiekiem, gospodarką i przemysłem. Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego dopasowuje swoją ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz uczestniczy w najbardziej aktualnych badaniach naukowych.

Prowadzimy kształcenie na 4 kierunkach studiów: chemii, chemii i toksykologii sądowej, chemii medycznej oraz zielonej chemii. Oferujemy również studia w języku angielskim: Chemistry – studia I stopnia i Advanced synthesis in chemistry – studia II stopnia. Na kierunku chemia kształcimy wysoko wykwalifikowanych chemików, znających nowoczesne metody analityczne. Oprócz ogólnej wiedzy chemicznej, zdobędziesz u nas doskonałe przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych, toksykologicznych, kryminalistycznych, instytutach badawczych, w różnych dziedzinach przemysłu – przede wszystkim w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i energetycznym. Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów oraz leków, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach, energetyki wodorowej i jądrowej. Program studiów jest dostosowany do potrzeb przemysłu i gospodarki.

Jeśli jesteś zainteresowany chemią leków – wybierz chemię medyczną. Jeśli chcesz zostać ekspertem od toksykologii sądowej i kryminalistyki – unikatowy w Polsce kierunek chemia i toksykologia sądowa będzie dla Ciebie. Zagadnienia chemii związane z transformacją energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, energetyką wodorową i jądrową zgłębisz wybierając zieloną chemię. Wybierz odpowiedni kierunek studiów a pomożemy Ci rozwijać Twoje zainteresowania.

Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli Ci również podjąć pracę naukową poprzez dalsze kształcenie w naszej szkole doktorskiej, jak również w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.

Czy wiesz, że Wydział Chemii UWr.:

 • należy do sojuszu europejskich uniwersytetów ARQUS, dającego szerokie możliwości studiowania, wymiany studenckiej, realizacji projektów i staży w prestiżowych uczelniach europejskich,
 • posiada status Uczelni Badawczej, dzięki czemu oferuje stypendia dla wyróżniających studentów już od 1 roku studiów (milion złotych na stypendia naukowe),
 • ma bogate i nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne oraz liczne projekty naukowe, w których studenci mogą brać czynny udział (stypendia w projektach),
 • ma aktywne Koło Naukowe, organizuje wykłady naukowców światowej sławy, posiada strefę chillout i świetny bufet,
 • uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • posiada europejskie certyfikaty w zakresie kształcenia: Eurobachelor i Euromaster, potwierdzające „Excelence in Education”, przyznane przez European Chemistry Thematic Network (ECTN),
 • uzyskał wyróżnienie w konkursie „Studia z przyszłością” dla studiów na kierunku Zielona Chemia, który jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki związane z transformacjami w zakresie źródeł energii,
 • realizuje programy wymiany międzynarodowej,
 • zapewnia ciekawą ofertę praktyk zawodowych dzięki wieloletniej współpracy z przemysłem,
 • posiada bogatą ofertę stypendialną, oprócz stypendium Rektora i socjalnego oferuje stypendium im. Piotra Ludwika Sosabowskiego oraz program stypendialny Centrum badawczo-rozwojowego Novasome,
 • studentom wszystkich kierunków daje możliwości zdobycia uprawnień zawodowych do nauczania chemii, w ramach dodatkowego bezpłatnego kształcenia.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!