MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87
tel. 61 856 89 44, fax 61 853 66 76

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, tel. 61 856 89 32
Wydział Instrumentalny, tel. 61 856 89 33
Wydział Wokalno-Aktorski, tel. 61 856 89 34
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, tel. 61 856 89 32
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, tel. 61 856 89 33

www.amuz.edu.pl

amuz@amuz.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Powstała w 1920 r. jako Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, a po 2 latach zmieniła nazwę na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Po wojnie wznowiła działalność jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Od 1981 r. nosi obecną nazwę.
Uczelnia ma wielu wybitnych absolwentów, wiodącą wiolinistykę, wysoko cenioną chóralistykę oraz unikatową w kraju specjalność: lutnictwo.
Studia na wszystkich wydziałach trwają 3 lata - studia I stopnia (wyjątek: Wydział Wokalno-Aktorski 4 lata), 2 lata - studia II stopnia.

Rok założenia: 1920

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. AM dr hab. Hanna Kostrzewska - rektor
  • prof. dr hab. Sławomir Kamiński - prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
  • prof. dr hab. Szymon Musioł - prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  • dr hab. Mikołaj Rykowski - prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia:
– 5% punktów - wynik egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego (starą maturę też honoruje)
– 95% punktów - wynik egzaminów wstępnych, na prowadzenie których Uczelnia uzyskała zgodę
– wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin z kształcenia słuchu lub badanie predyspozycji słuchowych (publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna)

Ogólne zasady rekrutacji na studia II stopnia:
– wynik egzaminów wstępnych, na prowadzenie których Uczelnia uzyskała zgodę
– wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna związana z wybranym kierunkiem studiów

 

Kierunki i specjalności aktualne na rok akademicki 2019/2020

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!