MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
fax 71 355 28 49

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel. 71 310 06 70
e-mail: dziekanat1@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 14, 71 310 05 16
e-mail: dziekanat2@amkl.edu.pl

Wydział Wokalny
tel. 71 310 05 15
e-mail: dziekanat3@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel. 71 310 05 12
e-mail: dziekanat4@amkl.edu.pl

English Division
tel. 71 310 06 70
e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studium Pedagogiczne
tel. 71 310 05 12
e-mail: studium.pedagogiczne@amkl.edu.pl

 

www.amuz.wroc.pl

studia@amuz.wroc.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zajmuje w środowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Śląska znaczące miejsce. Jest jedyną w całym regionie Uczelnią kształcącą profesjonalnych artystów muzyków, którzy – podejmując pracę w orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcąc dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadząc badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworząc nowe dzieła muzyczne czy też oddziałując terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia) – dbają o to, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu.

Uczelnia powstała w listopadzie 1948 roku. Została powołana staraniami działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W 1981 r. przekształcono ją w Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Uczelnia jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych i festiwali,  a także kursów teoretycznych i wykonawczych. Na co dzień współpracuje z instytucjami i ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi oraz uczelniami wyższymi, nie rzadko uświetniając uroczystości środowiska akademickiego artystycznymi wykonaniami studentów i pedagogów.

Uczelnia we Wrocławiu prowadzi wymianę zagraniczną studentów i pedagogów w ramach programów Erasmus/Socrates i Ceepus, a także realizuje programy studiów w języku angielskim na kierunkach: instrumentalistyka i wokalistyka w ramach ENGLISH DIVISION. Oferta anglojęzyczna adresowana w szczególności do studentów cudzoziemców pragnących podjąć studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej bez zmagania się z barierą językową, jak również polskich studentów, którzy planują studia za granicą lub chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie fachowej terminologii anglojęzycznej umożliwiającej szeroki dostęp do literatury i innych źródeł w tym języku. Kształcenie w języku angielskim w ramach English Division przewidziane jest na przedmiotach kierunkowych i w ramach general courses (treści podstawowych). English Division funkcjonuje na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w formie niestacjonarnej (płatnej).

Akademia Muzyczna we Wrocławiu organizuje rocznie ponad 500 imprez artystycznych i naukowych przy współpracy wrocławskich instytucji kultury oraz innych uczelni. Wśród nich znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci.

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Krystian Kiełb - rektor
  • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  • prof. dr hab. Magdalena Blum - prorektor ds. artystycznych i naukowych
  • dr Aleksandra Pijarowska - prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt