MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37
Dział Nauczania
tel. 32 758 77 30

www.asp.katowice.pl

dziekanat_art@asp.katowice.pl; dziekanat_proj@asp.katowice.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Początki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach sięgają czasów powojennych, gdy w 1947 r. utworzono w Katowicach Oddział Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1951 r. Uczelnia uzyskuje autonomię, a rok później zostaje włączona do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 września 2001 r. powstaje samodzielna Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Siedem lat później, we wrześniu 2008 r. uczelnia /do tej pory jednowydziałowa/ powołuje w swej strukturze dwa wydziały: artystyczny i projektowy.

Obecnie w Akademii pod kierunkiem 110 nauczycieli akademickich kształci się 596 studentów na kierunkach: grafika specj. grafika warsztatowa, grafika specj. projektowanie graficzne, malarstwo i wzornictwo. W roku 2013 powołano w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Obecnie na studiach doktoranckich studiuje 33 doktorantów.

Studenci ogółem (I, II, M): 596
w tym:
- na studiach stacjonarnych: 455
- na studiach niestacjonarnych: 141
Udział kobiet:
- ogółem: 457
- na studiach stacjonarnych: 360
- na niestacjonarnych: 97

Studenci cudzoziemcy: 5
Nauczyciele akademiccy: 110
Uczestnicy środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych: 33 osób w tym 1 cudzoziemiec

Uprawnienia habilitacyjne: 1 (w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne)
Uprawnienia doktorskie: 1 (w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne)

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. Antoni Cygan - rektor
  • dr hab. Grzegorz Hańderek - prorektor ds. kształcenia i studentów
  • dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn - prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!